Hội thảo "Đánh giá một số kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XXI nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề xuất các giải pháp phát triển KT-XH tỉnh giai đoạn 2021 - 2025"

Chiều 4/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức hội thảo mở rộng, tư vấn, phản biện đề tài "Đánh giá một số kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2025".

Hội thảo

Các đại biểu dự hội thảo.

Dự hội thảo có tiến sỹ Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ngành; các thành viên Hội đồng Tư vấn, phản biện đề tài.

Đề tài đánh giá và phân tích một số kết quả nổi bật chỉ tiêu kinh tế- xã hội của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXI nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định nguyên nhân, những tồn tại, hạn chế khi thực hiện. Đề tài cũng đề xuất một số giải pháp khả thi phát triển kinh tế- xã hội tỉnh giai đoạn 2021- 2025. 

Theo đó, đề tài đã đề xuất các chỉ tiêu, một số giải pháp hợp lý trong thu- chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn; giải pháp phát triển công nghiệp; phát triển du lịch bền vững; giải pháp pháp triển nông - lâm nghiệp, thủy sản; công tác xây dựng, quy hoạch; nâng cao hiệu quả việc bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; định hướng phát triển khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo; định hướng chiến lược phát triển chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo; công tác đào tạo nâng cao nguồn nhân lực và giải quyết việc làm…

Tại hội thảo, các đại biểu, các thành viên Hội đồng Tư vấn, phản biện và các chuyên gia khoa học đánh giá cao tính cấp thiết của đề tài. Nhiều ý kiến đóng góp hoàn thiện: bố cục, trình bày, tính xác thực về mặt khoa học của các chỉ số được đề tài nêu ra; phân tích những tồn tại, các nguyên nhân ảnh hưởng đến các chỉ số, từ đó có những gợi mở, xây dựng và đưa ra những giải pháp đồng bộ hữu hiệu có tính khả thi cao. 

Từ các bài học kinh nghiệm cho sự thành công trong nhiệm kỳ, đề tài xác định những nguyên nhân và tồn tại hạn chế đang là rào cản cho sự phát triển, trên cơ sở đó xây dựng được những giải pháp khoa học có tính khả thi cao cho sự phát triển kinh tế- xã hội.

Kết quả của đề tài sẽ là những cơ sở khoa học để chứng minh sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, chính quyền khi thực hiện Nghị quyết. Đề tài là căn cứ khoa học thực tiễn để bổ sung và hoàn thiện báo cáo chính trị về phát triển kinh tế- xã hội trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 2025. 

Nguyễn Minh- Anh Tuấn

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện