Hội thảo chuyên đề về công tác dân số năm 2020

Sáng 2/7, tại thành phố Ninh Bình, Tổng cục Dân số- KHHGĐ, Bộ Y tế tổ chức hội thảo chuyên đề về công tác dân số năm 2020.

Hội thảo chuyên đề về công tác dân số năm 2020

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội thảo có các đồng chí: Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Tổng cục Dân số- KHHGĐ; các đơn vị thuộc Bộ Y tế; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo Sở Y tế Ninh Bình; Văn phòng UBND tỉnh: đại diện lãnh đạo Chi cục, các phòng chức năng thuộc Chi cục Dân số-KHHGĐ các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Năm 2020 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới; là năm cuối thực hiện chương trình mục tiêu y tế- dân số giai đoạn 2016-2020. Đến nay, đã có 63/63 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW; 15/63 tỉnh, thành ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược Dân số; 11/63 tỉnh, thành ban hành kế hoạch thực hiện chương trình truyền thông dân số đến năm 2030. 

Công tác dân số-KHHGĐ trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, mức sinh thay thế được duy trì liên tục trong 14 năm. Tỷ lệ tăng dân số bình quân trong giai đoạn 2009-2019 là 1,44%/năm; tỷ suất chết trẻ em, tỷ số tử vong bà mẹ đều giảm; tuổi thọ trung bình của người dân tăng lên, tỷ trọng người cao tuổi, người sống thọ của Việt Nam ngày càng tăng.

Tuy nhiên, bước sang giai đoạn mới, công tác dân số của Việt Nam cũng đứng trước nhiều thách thức mới, nhiều vấn đề mới nảy sinh. Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 cho thấy, một số chỉ tiêu, kế hoạch không đạt kế hoạch giao như: tỷ lệ tầm soát các bệnh, tật trước sinh và sơ sinh; tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại hàng năm; các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số ở các địa phương chậm triển khai, thậm chí có những tỉnh chưa triển khai.

Nguồn lực đầu tư cho công tác dân số ở các cấp bị cắt giảm nhiều; công tác tổ chức bộ máy ở địa phương, đặc biệt là mô hình tổ chức tuyến huyện, xã đang gặp nhiều khó khăn, bất cập, ảnh hưởng đến việc thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động, đề án, chiến lược.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân số từ Trung ương tới địa phương; chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay, hiệu quả để từ đó tìm ra các giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận những kết quả cũng như những vướng mắc trong công tác dân số 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2020 và thời gian tới trong thực hiện mục tiêu dân số và phát triển, Tổng cục Dân số-KHHGĐ tích cực tham mưu với Bộ Y tế để phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để tập trung hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa Nghị quyết 20, Nghị quyết 21, Nghị quyết 137 để các nghị quyết đi vào cuộc sống. 

alt
Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị.

Tập trung mọi nguồn lực cho công tác dân số 6 tháng cuối năm. Tổng cục Dân số phải tham mưu khẩn trương với Bộ Y tế để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án Dân số đến năm 2030; đồng thời tham mưu trong xây dựng kế hoạch về kinh phí hoạt động dân số đến năm 2025. 

Các tỉnh, thành phố cũng tích cực triển khai xây dựng kế hoạch về kinh phí hoạt động dân số đến năm 2025. Chi cục dân số-KHHGĐ các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đưa các chỉ tiêu dân số vào đại hội đảng các cấp. Phát huy tính sáng tạo của địa phương để hoàn thành kế hoạch dân số năm 2020; đồng thời có các giải pháp triển khai nhằm làm thay đổi hành vi, nhận thức của người dân về công tác dân số trong tình hình mới…

Tại hội thảo, Tổng cục Dân số-KHHGĐ đã trao bằng khen của Bộ Y tế cho 19 Chi cục Dân số-KHHGĐ có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác dân số năm 2019.

Hồng Vân - Minh Quang