Hội Phụ nữ Yên Mô tổ chức phản biện dự thảo Luật Lao động (sửa đổi)

Sáng 26/6, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Yên Mô tổ chức hội nghị phản biện dự thảo Luật Lao động. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo huyện và một số ngành chức năng của huyện Yên Mô; lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thành phố, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đây là lần đầu tiên Hội LHPN huyện thực hiện chức năng phản biện xã hội theo quy định tại Quyết định 217 của Bộ Chính trị về "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội".

Hội Phụ nữ Yên Mô tổ chức phản biện dự thảo Luật Lao động (sửa đổi)

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến, quan điểm về sự cần thiết, tính cấp thiết của dự thảo Luật Lao động (sửa đổi); tính đúng đắn, khoa học, khả thi của dự thảo. Đặc biệt, nhiều ý kiến đã nêu quan điểm về vấn đề lồng ghép nội dung bình đẳng giới trong dự thảo Luật, trọng tâm là các quy định về tuổi nghỉ hưu của lao động nam và lao động nữ; khái niệm về quấy rối tình dục tại nơi làm việc; quy định về thời giờ làm việc của các cơ quan hành chính Nhà nước trên cả nước; thời gian làm thêm giờ; ngày nghỉ lễ, Tết;

Quy định về các chính sách đối với lao động nữ và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; dự báo tác động của vấn đề lồng ghép nội dung bình đẳng giới trong dự thảo Luật đối với sự phát triển kinh tế- xã hội.... Đây là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động nói chung, lao động nữ nói riêng.

Những ý kiến tham gia góp ý tại hội nghị là cơ sở để Hội LHPN huyện Yên Mô tiếp thu để cùng với các cấp Hội Phụ nữ, các ngành để thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội, tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Luật, bảo đảm tính khả thi, góp phần sớm đưa các chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Mai Lan - Trường Giang