Hội phụ nữ Gia Viễn: Tổ chức 13 lớp dạy nghề cho 605 hội viên

Từ đầu năm đến nay, Hội phụ nữ huyện Gia Viễn đã tổ chức 13 lớp dạy nghề, với 605 người theo học.

Trong đó có 9 lớp dạy nghề chẻ tăm hương, ở các xã: Gia Phong, Gia Lạc, Gia Minh, Gia Phương; 1 lớp gia công chiếu trúc ở Gia Xuân; 1 lớp dạy may khẩu trang ở Gia Thịnh; 1 lớp dạy nghề mây giang đan ở Gia Hòa; 1 lớp móc sợi ở xã Gia Vân.

Riêng nghề chẻ tăm hương đến nay khá phát triển, thu hút hàng nghìn lao động tham gia, với mức thu nhập từ 10.000 -15.000 đồng/ngày.

Việc tổ chức các lớp dạy nghề đã tạo điều kiện cho các gia đình giải quyết việc làm, tăng thu nhập, thực hiện thắng lợi công tác giảm nghèo ở địa phương.

 

Đức Huy