Hội Nông dân tỉnh tổ chức ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Chiều 11/8, Hội Nông dân tỉnh tổ chức ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2020. Tham dự ngày hội có Đại tá Phạm Văn Sơn, TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh.

Hội Nông dân tỉnh tổ chức ngày hội

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho Hội Nông dân tỉnh vì đã có thành tích trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Những năm qua, thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Công an về thực hiện phòng chống tội phạm, giai đoạn 2017-2021, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên nâng cao ý thức trách nhiệm, đề cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

Đồng thời gắn việc thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" với việc thực hiện các phong trào thi đua của Hội như phong trào: "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; "nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh"…

Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội xây dựng các mô hình điểm về an ninh trật tự để nhân rộng như: mô hình "Tổ tự quản", "chi hội an toàn"; câu lạc bộ "nông dân phòng, chống tội phạm", "nông dân với ATGT"…

Trong hơn 3 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức được trên 630 buổi tuyên truyền phòng chống tội phạm, 254 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 66.200 lượt hội viên nông dân; thành lập được 143 câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"…

Qua các hoạt động đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, quần chúng có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa bàn dân cư, tiêu biểu như: Hội Nông dân xã Gia Hòa, chi hội xóm 12, xã Liên Sơn; Hội Nông dân xã Ninh Hòa…

Phát biểu tại ngày hội, đại tá Phạm Văn Sơn, TVTU, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà cán bộ, hội viên Hội Nông dân tỉnh đã đạt được trong những năm qua. 

Trước những thời cơ và thách thức mới, mọi người dân, mọi gia đình, cơ quan, đơn vị cần phải tích cực, tự giác, nhiệt tình tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ", chung tay cùng cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT ngay từ cơ sở. 

Do vậy, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị lãnh đạo, cán bộ, hội viên Hội Nông dân tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên trong toàn tỉnh chủ động, tích cực, hưởng ứng tham gia, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ"; ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và tích cực đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định số 521-QĐ/TTg, ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2015-2020.

 Thùy Phương- Thái Học