Hội người cao tuổi tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng 6/6, Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội V (2016-2021) và sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2019.

Hội người cao tuổi tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ 2016-2021

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Minh Quang

Hơn 2 năm qua, Hội Người cao tuổi tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V Hội Người cao tuổi Việt Nam, chương trình công tác toàn khóa của BCH Hội Người cao tuổi tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đạt được những kết quả tích cực trong các mặt hoạt động. Nổi bật là công tác xây dựng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, việc chăm sóc người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi… hàng năm được thực hiện tốt. Hiện toàn tỉnh có 55 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, với trên 3 nghìn thành viên, số quỹ hoạt động trên 2,5 tỷ đồng. Nửa đầu nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho trên 52 nghìn lượt người cao tuổi, với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng. Chương trình "Mắt sáng cho người cao tuổi" được Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Bệnh viện Mắt tỉnh tổ chức khám sàng lọc các bệnh về mắt cho trên 64 nghìn lượt người, có trên 6,5 nghìn lượt người cao tuổi được điều trị các bệnh về mắt, với tổng chi phí trên 23 tỷ đồng.

Vai trò của người cao tuổi được phát huy, đẩy mạnh trên cả 4 lĩnh vực: Tham gia phát triển kinh tế; công tác khuyến học, khuyến tài; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể. Hơn 2 năm qua, toàn tỉnh có trên 9 nghìn người cao tuổi làm kinh tế giỏi, trong đó số người cao tuổi làm chủ trang trại và cơ sở sản xuất dịch vụ là gần 800 cụ. Toàn tỉnh có trên 70% người cao tuổi tham gia công tác khuyến học, vận động quỹ hàng năm được trên 7 tỷ đồng, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh giỏi các cấp là trên 4 tỷ đồng. Người cao tuổi cũng tích cực vận động con, cháu tham gia xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh…, đã hiến trên 75 nghìn m2, đóng góp trên 320 nghìn ngày công và ủng hộ số tiền trên 33 tỷ đồng…

Về phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ V (2016-2021), Hội Người cao tuổi tỉnh chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh phát huy những kết quả đạt được nửa đầu nhiệm kỳ, tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để hoàn thành toàn diện mọi mặt công tác Hội. Cụ thể là: Kết nạp hội viên vào tổ chức hội đạt 97%; 100% người cao tuổi trong tỉnh được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn; thực hiện tốt các chế độ bảo trợ xã hội và BHYT cho người cao tuổi; phát huy vai trò của người cao tuổi trong xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, chăm sóc sức khỏe, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa…

Hạnh Chi