Hội nghị về công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến Bái Đính - Ba Sao

Ngày 20/3, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến đường Bái Đính (Ninh Bình) - Ba Sao (Hà Nam) đoạn qua tỉnh Ninh Bình. Dự hội nghị có đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh, doanh nghiệp Xuân Trường và chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Hội nghị về công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến Bái Đính - Ba Sao

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự án xây dựng tuyến đường Bái Đính (Ninh Bình) - Ba Sao (Hà Nam) đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn 1) có quy mô toàn tuyến là 17,4km, tổng mức đầu tư là 400 tỷ đồng với thời gian thực hiện là từ năm 2017-2020.

Về công tác GPMB, đến nay UBND huyện Gia Viễn, Hội đồng GPMB dự án đã bàn giao mặt bằng 7,91km/14,5km chủ yếu là phần đất nông nghiệp, gồm nhiều đoạn xen kẹp, mặt bằng chưa bàn giao phần lớn là các vị trí qua đất thổ cư.

Về công tác thi công xây lắp, đơn vị thi công là doanh nghiệp Xuân Trường đã khởi công xây dựng một số hạng mục từ tháng 8/2018. Giá trị xây lắp thực tế khoảng 63,79/195,06 tỷ đồng, đạt 32,7% giá trị hợp đồng.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Gia Viễn, chủ đầu tư cùng nhà thầu thi công đã nêu rõ một số khókhăn, vướng mắc còn gặp phải trong công tác GPMB của dự án. Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn của các đơn vị nêu trên.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tuyến đường Bái Đính (Ninh Bình) - Ba Sao (Hà Nam) đoạn qua tỉnh Ninh Bình có ý nghĩa quan trọng và cần thiết đối với phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và an ninh quốc phòng. Đồng chí cũng chỉ rõ tiến độ GPMB hiện còn khá chậm so với dự kiến, gây khó khăn cho công tác thi công, hoàn thiện công trình.

Do đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan tập trung phối hợp chặt chẽ với địa phương là huyện Gia Viễn để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về việc di dời các công trình, vật kiến trúc, công trình công cộng; giá đất bồi thường; phương án quy hoạch sử dụng đất...

Đồng chí cũng đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tăng cường phối hợp với địa phương, các sở ngành để lập hồ sơ trình Thủ tướng phê duyệt việc sử dụng phần đất quốc phòng mà tuyến đường đi qua.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu chủ đầu tư, huyện Gia Viễn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh để sớm hoàn thành công tác GPMB, thường xuyên báo cáo tiến độ công việc về UBND tỉnh.

Về phía nhà thầu thi công, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp Xuân Trường đẩy nhanh tiến độ thi công phần mặt bằng đã được bàn giao, huy động nhân lực và máy móc, phương tiện để thi công công trình ngay khi tiếp tục được bàn giao mặt bằng.

Thái Học- Minh Đường