Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

Sáng 17/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến với 62 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2023 và triển khai chương trình giám sát năm 2024.

Theo đó, năm 2023, hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không ngừng được cải tiến, đổi mới từ việc xây dựng thể chế đến việc triển khai thực hiện từng nội dung giám sát. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo đúng quy định, sát thực tiễn, kịp thời giải quyết các vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm với việc tổ chức 4 phiên chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trên cơ sở đó, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 3 nghị quyết đối với 8 lĩnh vực.

Hoạt động giám sát chuyên đề tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức thực hiện; giám sát văn bản quy phạm pháp luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri ngày càng được tăng cường và trở thành hoạt động thường xuyên…

Với mục tiêu giám sát phải được triển khai đồng bộ với quá trình triển khai xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật, năm 2024, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giám sát. Trong đó, Quốc hội đã chọn giám sát tối cao 2 chuyên đề là: "Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15, ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023" và chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023".

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chọn 2 chuyên đề giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023" và chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023".

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023, các giải pháp triển khai năm 2024.

Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TTXVN

 

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc Hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. Đồng thời khẳng định hội nghị trực tuyến đã đạt yêu cầu đề ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, ghi nhận các ý kiến góp ý trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, các cơ quan Trung ương, các Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh: Năm 2024 là năm chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, vì vậy công tác phối hợp trong giám sát phải hết sức cân nhắc để vừa đạt được yêu cầu, mục tiêu giám sát, vừa hạn chế ảnh hưởng đến địa phương, cơ sở. Cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giám sát; chú trọng hoạt động thẩm tra báo cáo từ xa, từ sớm; theo dõi sát sao thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát.

 Tập trung đổi mới, tiếp tục tạo chuyển biến về chất trong hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các cơ quan Quốc hội. Chú trọng tăng cường giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội gắn với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền giám sát của đại biểu Quốc hội. Tăng cường hoạt động của công tác phối hợp với Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, hệ thống chính trị ở địa phương.

Các Đoàn giám sát chuyên đề cần tập trung giám sát việc ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết và nhất là khâu tổ chức thực thi để luật và các chủ trương đi vào cuộc sống và thực hiện nghiêm.

Hồng Giang - Trường Giang