Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21- CT/TW; Triển khai Chỉ thị số 36 CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 9/7 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến với Công an 63 tỉnh thành, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và triển khai Chỉ thị số 36 CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21- CT/TW; Triển khai Chỉ thị số 36 CT/TW của Bộ Chính trị

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị ,Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương đồng chủ trì hội nghị. 

Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây  dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; đại diện một số sở, ngành có liên quan; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh; Trường Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 21  của Bộ Chính  trị về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc  và các tổ chức đoàn thể chính  trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc; nhận thức của cán bộ, đảng viên về trách nhiệm trong công tác phòng, chống ma túy được  nâng lên.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy được quan tâm và chỉ  đạo quyết liệt, thường xuyên; nhiều đường dây, tụ điểm ma túy phức tạp được phát hiện và xử lý nghiêm. Công tác phòng nghiện, cai nghiện và phục hồi sau cai có chuyển  biến tích cực.

Hệ thống văn bản pháp luật về phòng, chống ma túy không ngừng được bổ sung và  hoàn thiện. Hợp tác  quốc tế  về phòng, chống ma túy được mở rộng và đi vào chiều sâu. Lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ trong công tác phòng, chống ma túy.

Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành  trong công tác phòng, chống ma túy; từ đó góp phần giảm thiểu tệ nạn ma túy, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.

Tại Ninh Bình, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tiếp tục được tăng cường và đạt hiệu quả rõ nét. Ngăn chặn kịp thời các hoạt động công khai của tội phạm ma túy, kiềm chế sự gia tăng người nghiện, tạo tiền đề vững chắc thực hiện các biện pháp phòng ngừa ma túy.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy được đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương; do vậy, mọi người dân đã nêu cao cảnh giác; nhận thức đầy đủ tác hại của ma túy, tính  cấp bách của công tác phòng, chống ma túy, từ đó  tự giác, tích cực tham gia đấu tranh  phòng, chống tội phạm ma túy.

Trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã lập hồ sơ quản lý hơn 5.000 đối tượng, đưa vào giáo dục tại xã, phường, thị trấn 3.400 đối tượng. Lực lượng Công an mở 52 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy; đấu tranh, triệt xóa 3 tụ điểm, 36 điểm phức tạp về ma túy; phát hiện, bắt giữ 7.169 vụ, 8,203 đối tượng vi phạm và phạm tội về ma túy, thu giữ trên 12kg heroin, 04kg ma túy tổng hợp; hơn1kg ma túy khác; thu giữ 15 xe ô tô, 326  xe máy  và nhiều vật chứng có liên quan.

Công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện được quan tâm, đã lập hồ sơ đề nghị ra quyết định đưa 1.812 người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc. Mở 58 lớp cai nghiện tại cộng đồng cho 613 người nghiện, hỗ trợ cai nghiện tại gia đình cho 3.108 người nghiện.

Toàn tỉnh hiện có 6 cơ sở điều trị methadone, số bệnh nhân được điều trị tại cơ sở trên địa bàn là 1.606 người. Với nhiều giải pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy, tình hình an ninh trật tự đượ bảo đảm phục vụ tốt cho phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã quán triệt tới các đại biểu dự hội nghị kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị,Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, các Bộ, ngành trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Đồng chí nhấn mạnh: Tuy công tác phòng, chống ma túy đã đạt nhiều kết quả tích cực nhưng hiệu quả công tác phòng, chống ma túy có nơi còn chưa đạt yêu cầu; số người nghiện ma túy trong thời gian qua vẫn có chiều hướng gia tăng, gây áp lực cho xã hội và bình yên của nhân dân.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các địa phương, Bộ, ngành tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, từ đó nêu cao cảnh giác đấu tranh với tệ nạn ma túy.

Lực  lượng Công an phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy; tăng cường đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Các cấp ủy, chính  quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống  ma túy ngay từ ở cơ sở. Chú trọng đầu tư nguồn lực tương xứng cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy…

Ngay sau hội nghị này, các địa phương, bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Tin, ảnh: Trần Dũng