Hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập kinh nghiệm xây dựng bộ máy công quyền ưu tú của Singapore

Sáng 6/8, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo Đề án 165 (Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập kinh nghiệm của Singapo trong xây dựng bộ máy công quyền ưu tú.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập kinh nghiệm xây dựng bộ máy công quyền ưu tú của Singapore

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực các Huyện, Thành ủy.

Hội nghị đã được nghe PGS.TS Vũ Minh Khương, giảng viên Trường Đại học Quốc gia Singapore, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thuyết trình về xu thế thời đại và sự cấp thiết phải xây dựng bộ máy công quyền ưu tú; một số khái niệm và nguyên lý căn bản, trong đó nhấn mạnh về kinh nghiệm xây dựng: Tại Singapor lãnh đạo đóng vai trò then chốt; chính phủ phải đi đầu trong nắm bắt đổi thay, phải đứng hàng đầu trong dòng chảy thời đại.

Mọi công dân đều có phần trách nhiệm của mình trong sự thành bại của công cuộc phát triển. 3 yếu tố nền tảng quyết định thành bại của công cuộc phát triển là: chiến lược, chính phủ ưu tú và lòng tin. Nguyên lý xây dựng bộ máy công quyền dựa trên thước đo giá trị, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ. Thiết kế xây dựng bộ máy công quyền phải dựa trên cải cách cấu trúc bộ máy, quản lý nhân sự, cải cách ngân sách và dịch vụ công.

Theo giáo sư PGS.TS Vũ Minh Khương: Những kinh nghiệm và quyết tâm cải cách dịch vụ công của Singapore với chất lượng phục vụ ngày một cao là bài học hữu ích có thể vận dụngvào thực tiễn ở Việt Nam trong. Trong đó, việc xây dựng bộ máy công quyền phải dựa trên lộ trình cải cách, có tầm nhìn, khai thác tối đa sức mạnh công nghệ số, phát triển nhanh, học hỏi và nâng cấp. Nhiều kỹ năng hoạch định chiến lược theo mô hình cũng được đặt ra, đó là lựa chọn chiến lược, phát triển thực lực, nắm bắt cơ hội, nâng cấp nguồn lực, gia cố thành công.

Trong đó lựa chọn chiến lược hội nhập, đẳng cấp toàn cầu, hợp tác quốc tế, khai thác tối đa động lực thị trường, nắm bắt công nghệ thông minh như một vũ khí chiến lược và CMCN 4.0 như một thời cơ vô giá để vượt lên. Cùng với đó cần coi trọng hiền tài và phải có cơ chế kiểm soát quyền lực một cách trung thực, minh bạch, rõ ràng, thực tế...

Thông qua hội nghị đã giúp các ngành, các tỉnh, thành trong cả nước có cái nhìn tổng thể về xây dựng bộ máy công quyền ưu tú của Singapore để trên cơ sở đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào tình hình thực tế ở đơn vị, địa phương; đáp ứng tốt xu thế thời đại, phục vụ sự phát triển của đất nước.

Mai Lan - Anh Tuấn

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện