Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo các văn bản của Trung ương liên quan đến chính sách cán bộ

Chiều 22/11, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến để lấy ý kiến góp ý vào dự thảo một số văn bản của Trung ương liên quan đến chính sách cán bộ.

Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo các văn bản của Trung ương liên quan đến chính sách cán bộ

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Theo đó, tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý vào Dự thảo các văn bản: Hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với Người đứng đầu tổ chức sau khi sáp nhập hoặc kiêm nhiệm theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 37-NQ/TW; Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị.

Dự thảo Hướng dẫn thực hiện chính sách, chế đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Trong đó, các đại biểu tập trung góp ý về các nội dung: Phạm vi và đối tượng; điều kiện và chính sách, chế độ; nguồn kinh phí...

Góp ý vào Dự thảo Tờ trình việc thực hiện chính sách, chế độ đối với người kiêm nhiệm đứng đầu tổ chức hoặc sau khi sáp nhập theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW hội nghị Trung ương 6; Kết luận số 34 ngày 7/8/2018 và Nghị quyết số 37 ngày 24/12 của Bộ chính trị, các đại biểu cho đây là việc làm rất cần thiết nhằm bảo đảm có chính sách, chế độ thỏa đáng đối với những cán bộ, công chức, viên chức là người đứng đầu cơ quan, đơn vị sau khi hợp nhất; khuyến khích những cán bộ, công chức, viên chức có năng lực uy tín để kiêm nhiệm vị trí người đứng đầu tổ chức khác, góp phần tinh giản biên chế. Ngoài ra, các đại biểu tập trung góp ý cụ thể về phạm vi, đối tượng, nguyên tắc tính hưởng, chính sách, chế độ...

Tham gia góp ý tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình đã góp ý vào Dự thảo Hướng dẫn thực hiện chính sách, chế đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Theo đó, đối với nội dung phạm vi và đối tượng được quy định tại dự thảo, đồng chí cho rằng, thực tế phạm vi điều chỉnh không chỉ có cán bộ giữ chức vụ chuyên trách do bầu cử, mà còn có cả cán bộ giữ chức vụ bổ nhiệm có thời hạn. Do vậy, đồng chí đề nghị phạm vi điều chỉnh nên bỏ cụm từ "giữ chức vụ chuyên trách do bầu cử", quy định chung là: "Cán bộ trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở các cấp".

Góp ý về Dự thảo Quy định tiêu chuẩn chức danh; nhiệm vụ, quyền hạn và chính sách, chế độ đối với chuyên gia cao cấp, chuyên gia, trợ lý, thư ký, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần quy định rõ thư ký của các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh là thư ký chuyên trách hay cán bộ kiêm nhiệm; quy định rõ về tiêu chuẩn điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn.

Ngoài ra, đồng chí cũng góp ý cụ thể về khoản 1, điểm 1.3 của Dự thảo Hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với Người đứng đầu tổ chức sau khi sáp nhập hoặc kiêm nhiệm theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 37-NQ/TW; Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cảm ơn ý kiến góp ý của các đại biểu. Trên cơ sở góp ý, Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu, tổng hợp để hoàn thiện dự thảo, góp phần đảm bảo cho các chính sách sát với tình hình thực tế, sớm được thực thi, đi vào cuộc sống.

Mai Lan- Đức Lam

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện