Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019

Ngày 19/5, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại điểm cầu Ninh Bình, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo Báo cáo tóm tắt kết quả triển khai và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019; Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, năm 2019, công tác cải cách hành chính tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm và chỉ đạo rất quyết liệt và có trọng tâm, trọng điểm. Các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính được các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, đồng bộ và có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Trong đó, Giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính của 17 bộ, cơ quan ngang bộ năm 2019 là 85.63%, tăng 2.95% so với năm 2018 (giá trị trung bình năm 2018 là 82.68%). Năm 2019 không có Bộ nào có kết quả Chỉ số cải cách hành chính dưới 80%.

Chỉ số cải cách hành chính 2019 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kết quả đạt giá trị trung bình là 81.15%, cao hơn 4.23% so với giá trị trung bình năm 2018 (đạt 76.92%) và là kết quả cao nhất trong 4 năm gần đây. So sánh giữa 63 địa phương, có 30 đơn vị đạt kết quả Chỉ số cao hơn giá trị trung bình của cả nước.

Đáng chú ý, năm 2019 có 44 đơn vị đạt kết quả Chỉ số trên 80%, năm 2018 chỉ có 09 đơn vị đạt kết quả trong nhóm này. Điểm tích cực khác đó là, trong năm 2019 không có địa phương nào đạt kết quả dưới 70%.

Bên cạnh đó, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính nói chung trong cả nước năm 2019 tăng gần 2% so với năm 2018 và gần 3% so với năm 2017. Cụ thể, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 là 84,45%, năm 2018 là 82,99% và năm 2017 là 80,90%.

Đối với tỉnh Ninh Bình, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, công tác cải cách hành chỉnh đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành hơn 39 văn bản về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh.

Tổng số thủ tục hành chính đang thực hiện trên địa bàn tỉnh là 1.869 thủ tục hành chính; số thủ tục hành chính đang thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh là 992 thủ tục hành chính . Hiện nay, có 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã đã thực hiện công khai thủ tục hành chính theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Các cơ quan cũng đã công khai các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị đồng thời công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia đảm bảo đầy đủ, dễ tra cứu và thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cũng như những kết quả đáng khích lệ mà các bộ, ngành, địa phương đã đạt được trong cải cách hành chính những năm qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục trong thời gian tới.

Để triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, không ngừng đổi mới, sáng tạo và bố trí đủ nguồn lực để triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính , đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia, ủng hộ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội đối với công tác cải cách hành chính của Chính phủ.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng nâng cao tính đồng bộ, tính thống nhất và bảo đảm tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển của ngành, lĩnh vực và địa phương.

Bên cạnh đó, Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách hiệu quả, thực chất; loại bỏ các chi phí không chính thức cho người dân, doanh nghiệp…

Tại hội nghị, Đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại hội nghị, đồng thời tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh triển khai hiệu quả, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới.

Bảo Yến- Anh Tuấn