Hội nghị trực tuyến Chính phủ công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Ngày 13/3, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, sơ kết 3 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia và ra mắt hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến Chính phủ công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Cùng dự có các Bộ, ngành Trung ương và 63 điểm cầu địa phương trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Ninh Bình, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Các đại biểu đã nghe công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, báo cáo sơ kết 3 tháng vận hành Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Theo đó, sau 3 tháng vận hành Cổng dịch vụ công Quốc gia, đã tích hợp đăng nhập một lần SSO với 11/22 bộ, ngành; 62/63 địa phương; 3 tập đoàn, ngân hàng thương mại. Đã có 14/22 bộ, ngành; 63/63 địa phương đồng bộ trạng thái 2,9 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ tra cứu, giám sát, đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 161 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4…

Cũng tại cuộc họp trực tuyến này, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã khai trương một số phân hệ của Hệ thống thông tin báo cáo (TTBC) Chính phủ. Đây là hệ thống tổng hợp, phân tích dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đổi mới, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT, góp phần chuyển đổi phương thức chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu.

Năm 2020 thực hiện kết nối hệ thống này với 100% các hệ thống báo cáo của các bộ, ngành. Tính toán của Cục Kiểm soát TTHC cho thấy, nếu điện tử hóa tất cả các báo cáo quy định từ cấp xã, huyện, tỉnh và Bộ, ngành báo cáo lên Chính phủ, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ thì ước tính chi phí tiết kiệm được cho Ngân sách Nhà nước sẽ khoảng 460 tỷ đồng/năm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành kết nối, tích hợp giữa Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia; đổi mới, cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân, doanh nghiệp; tập trung rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính; giải quyết đúng tiến độ, chất lượng các thủ tục hành chính.

Chuẩn hóa thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, mã hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, thực hiện, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đẩy mạnh thanh toán phí, lệ phí, thuế, phổ cập không dùng tiền mặt, bảo đảm sự thông suốt của cả hệ thống thông tin.

Thủ tướng cũng mong muốn Cổng dịch vụ công quốc gia cần thường xuyên cập nhật, đổi mới giao diện bằng đồ thị, hình họa một cách trực quan, sinh động để đáp ứng được kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp. Các bộ: Thông tin và Truyền thông, Công an, Tài chính, Giao thông Vận tải với vai trò nòng cốt, tiếp tục phát triển, nhân rộng các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo tất cả các dịch vụ công sẽ được triển khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 30/6/2020.

Nguyễn Thơm - Anh Tuấn