Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11

Sáng 16/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 11 tới 1.424 điểm cầu trên cả nước với 52.500 đại biểu tham dự. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tại điểm cầu Trung ương.

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy; các báo cáo viên cấp tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã thông tin về việc chuẩn bị Đại hội Công đoàn Việt Nam.

Theo đó, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ chính thức diễn ra từ ngày 1 - 3/12. Lần đầu tiên, trước đại hội, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức 10 diễn đàn thảo luận chuyên đề nhằm phát huy trí tuệ của đại biểu trong việc thảo luận, đề xuất sáng kiến để giải quyết những vấn đề lớn đặt ra với tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng đã cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự, an ninh chính trị trong công nhân trong thời gian qua, định hướng trong thời gian tới.

Các đại biểu cũng được nghe đại diện lãnh đạo Cục công tác đảng, công tác chính trị (Bộ Công an), cung cấp  một số nội dung chủ yếu của hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 41, diễn ra từ ngày 12 đến 16/11 do Bộ Công an Việt Nam đăng cai tổ chức.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 200 đại biểu đến từ 25 quốc gia, 3 tổ chức quốc tế, đại diện các cơ quan báo chí trong nước và 18 cơ quan ngoại giao. Hội nghị với chủ đề tạo dựng giá trị nhân văn, niềm tin và đoàn kết trong công tác trại giam.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông tin chuyên đề những kết quả nổi bật của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần bám sát các nội dung của các chuyên đề đã thông tin trong hội nghị để lan tỏa rộng rãi tới mọi tầng lớp nhân dân.

 Đồng chí đề nghị công tác tuyên truyền đối với giai cấp công nhân cần nhấn mạnh bối cảnh của dịch bệnh COVID- 19, môi trường, tác động đến giai cấp công nhân. 

Đối với việc tuyên truyền hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 41, căn cứ tài liệu Bộ Công an để tuyên truyền đúng định hướng. 

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cán bộ kiểm tra các cấp. Tăng cường niềm tin của người dân đối với công tác kiểm tra, giám sát; tuyên truyền về việc cán bộ, đảng viên làm tốt việc phê bình, tự phê bình... 

Tăng cường tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế- xã hội năm 2023. Tuyên truyền quyết tâm của các cấp, các ngành trong thực hiện kế hoạch năm 2023, định hướng phát triển năm 2024. 

Đội ngũ báo cáo viên các cấp cần bám sát các sự kiện lớn của đất nước và từng địa phương để tuyên truyền phù hợp với định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cuối hội nghị, định hướng một số nội dung tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết mới của Trung ương, của tỉnh mới ban hành, các hoạt động của lãnh đạo tỉnh và các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, địa phương.

Tăng cường tuyên truyền về việc định danh các tài khoản số bao gồm các tài khoản mạng xã hội, mạng OTT và các dịch vụ online khác vì một môi trường mạng lành mạnh, văn minh. Tuyên truyền việc treo cờ Đảng theo Quy định 99-QĐ/TW.

Tin, ảnh: Trần Dũng