Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII)

Sáng 20/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII)

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với hơn 700 điểm cầu ở địa phương, bao gồm cả điểm cầu ở một số huyện, xã với tổng số đại biểu tham gia gần 70.000 người.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh; các đồng chí báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đã cụ thể hóa chủ trương của Đại hội lần thứ XII của Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị, nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Trong 3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện; việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức.

Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay, những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05; ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tuyên truyền trên báo chí.

Từ đó đã tạo ra sự vào cuộc tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương, góp phần quan trọng trong việc lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất...

Tuy nhiên, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn những hạn chế. Đó là việc chọn nội dung đột phá, việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Kết quả "làm theo" gương Bác còn chưa thật sự rõ nét, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân của một số địa phương, đơn vị.

Công tác triển khai, quán triệt chuyên đề của từng năm chưa thật sự hấp dẫn và phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội. Việc phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng, tuyên truyền về điển hình người tốt, việc tốt chưa được nhiều, từ đó chưa tạo được ấn tượng sâu sắc trong xã hội về những việc làm tốt, chưa thật sự lan tỏa mạnh mẽ điển hình ra diện rộng...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được; nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian qua.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng và phát triển đất nước, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05. Đồng chí lưu ý cấp ủy các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn chặt với việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Đồng thời công tác tuyên truyền cần được duy trì thường xuyên và đẩy mạnh, chú trọng khai thác thế mạnh của công nghệ thông tin, phát huy tối đa vai trò đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ trong việc tuyên truyền thực hiện học và làm theo Bác.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Từng địa phương, cơ quan, đơn vị phải có chương trình hành động thật cụ thể để tạo chuyển biến thật tích cực, nhất là trong việc phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; siết chặt kỷ cương kỷ luật của đảng về công tác cán bộ, đề cao trách nhiệm cá nhân trong công tác cán bộ. Tập trung khắc phục triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội. Tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể...

Đồng chí bày tỏ mong muốn sau hội nghị này mong rằng thời gian tới, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu với những kết quả cụ thể hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Xuân Trường - Đức Lam

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện