Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng 16/9, tại tỉnh Hà Nam, Ban Công tác đại biểu Quốc hội phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021 với chủ đề: "Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh".

Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021

Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình nhận cờ đăng cai từ Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam.

Dự hội nghị có các đồng chí: Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Văn Túy, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội cùng lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội; các bộ, ngành T.Ư, các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng là lãnh đạo HĐND các tỉnh; Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ.

Đại biểu tỉnh Ninh Bình có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh.

Báo cáo đề dẫn tại hội nghị đã nêu bật vị trí, vai trò quan trọng trong hoạt động của đại biểu HĐND. Thời gian qua, vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND đã từng bước được quan tâm. Điều đó được thể hiện bằng việc quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu trong Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật giám sát của QH và HĐND...

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND đã có nhiều đổi mới để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động như: Nâng cao kỹ năng chất vấn; kỹ năng giám sát; kỹ năng tiếp xúc cử tri của đại biểu ...

Tuy nhiên, hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế như: Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đại biểu HĐND, nhất là những đại biểu tham gia khóa đầu chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; cơ cấu đại biểu HĐND hiện nay chưa hợp lý, chủ yếu là kiêm nhiệm, đại biểu chuyên trách còn ít, trong khi đó hoạt động của đại biểu cần có hệ thống và đòi hỏi người tham gia phải có nhiều thời gian và điều kiện để đầu tư nghiên cứu tài liệu; năng lực, trình độ, bản lĩnh và trách nhiệm của một số đại biểu HĐND, quy định về việc khen thưởng và đánh giá hoạt động của đại biểu còn hạn chế cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả hoạt động...

Trên cơ sở báo cáo đề dẫn của Ban Công tác đại biểu, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận về những kinh nghiệm, giải pháp cũng như những kiến nghị đề xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Đồng thời, các đại biểu cũng đã kiến nghị, đề xuất những nội dung cần rà soát, nghiên cứu, bổ sung điều chỉnh Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản pháp luật chuyên ngành để khắc phục vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của đại biểu, của HĐND và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã hoan nghênh việc lựa chọn chủ đề của hội nghị và ghi nhận, đánh giá cao những cách làm hay, sáng tạo cũng như những kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp của các địa phương tại hội nghị. Đồng chí cho rằng đây là những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn tổ chức và hoạt động phong phú, sinh động của HĐND qua các nhiệm kỳ, đã góp phần quan trọng, bảo đảm hiệu quả, chất lượng hoạt động của HĐND.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở địa phương, đồng chí đề nghị: mỗi đại biểu HĐND cần phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm và trí tuệ của mình, từ việc phát hiện các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đến việc đề xuất các giải pháp thực hiện.

Bên cạnh việc mỗi đại biểu HĐND tự rèn luyện, trau dồi kiến thức để nâng cao kỹ năng hoạt động, cần thực hiện tốt công tác bồi dưỡng cho các đại biểu dân cử. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của HĐND để nâng cao chất lượng xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; công tác thẩm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân…

Cùng với đó, bảo đảm chế độ, chính sách hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đại biểu HĐND. Chuẩn bị tốt nguồn nhân sự có chất lượng để giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cho nhiệm kỳ tới.

Thời gian của nhiệm kỳ này không còn nhiều, do đó, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương cần chủ động thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng cán bộ để giới thiệu tham gia HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, khóa XII của Đảng; trong đó cần chú trọng chất lượng, giảm số lượng đại biểu HĐND, nhất là đại biểu kiêm nhiệm công tác tại các cơ quan hành chính; quy hoạch, lựa chọn người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh phải là những người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam đã bàn giao Cờ đăng cai hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ 8 cho Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu nhận cờ đăng cai, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ đã dành cho tỉnh Ninh Bình được đăng cai tổ chức hội nghị giao ban của khu vực lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định việc đăng cai tổ chức là cơ hội để tỉnh Ninh Bình có điều kiện giới thiệu về những thành tựu kinh tế- xã hội, mảnh đất Cố đô và con người Ninh Bình tới các đồng chí đại biểu Trung ương và các tỉnh, thành phố.

Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và sự phối hợp chặt chẽ Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ để hội nghị giao ban của khu vực lần thứ 8 tổ chức tại tỉnh Ninh Bình vào tháng 3/2020 thành công tốt đẹp./.

Tin, ảnh: Lê Chung

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện