Hội nghị nghe Báo cáo Quy hoạch vùng huyện Gia Viễn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng 5/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe Báo cáo Quy hoạch vùng huyện Gia Viễn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị nghe Báo cáo Quy hoạch vùng huyện Gia Viễn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, UBND huyện Gia Viễn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam thuyết minh tóm tắtQuy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Quy hoạch vùng huyện Gia Viễn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một trong những bước quan trọng nhằm cụ thể hoácác mục tiêu kinh tế của huyện cũng như của tỉnh Ninh Bình; cụ thể hóaquy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Ninh Bình; phát huy thế mạnh về vị trí chiến lược của huyện, các tiềm năng về công nghiệp, thương mại dịch vụ du lịch, sinh thái và cảnh quan; phát triển không gian đô thị, nông thôn và khu du lịch dịch vụ; hoàn thành mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới; bên cạnh đó, bảo vệ môi trường, bảo tồn các di sản văn hóa, lịch sử và văn hóabản địa, đồng thời hình thành công cụ pháp lý quản lý quy hoạch xây dựng trong tương lai.

Theo đồ án, phạm vi quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính huyện Gia Viễn bao gồm 20 xã và 01 thị trấn, với tổng diện tích 17.669 ha. Dự báo đến năm 2030, dân số huyện Gia Viễn ước đạt 200 nghìn người và đến năm 2050, sẽ là 300 nghìn người. Tỷ lệ dân số đô thị hóa tăng nhanh, từ 40 đến 50%. Dự báo cơ cấu kinh tế đến năm 2030, Gia Viễn có tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 72%, dịch vụ khoảng 23 % và nông nghiệp còn 5 %; đến năm 2050, tỷ trọng sẽ là công nghiệp và xây dựng chiếm 63%, dịch vụ 30% và nông nghiệp 7%.

Đồ án đã nêu được cấu trúc phát triển không gian vùng, gồm trục không gian kinh tế chính: động lực kinh tế chủ đạo của huyện, kết nối đô thị, các khu, cụm công nghiệp; kết nối tuyến, điểm du lịch ở Hà Nội- Hà Nam- Ninh Bình phát huy thế mạnh kinh tế du lịch, văn hóa di sản… Đồ án cũng nêu được các hạt nhân đô thị, gồm khu đô thị Me là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện; khu đô thị công nghiệp (Khu công nghiệp Gián Khẩu) và khu đô thị dịch vụ du lịch (đầm Vân Long).

Dựa trên tính chất, chức năng đặc trưng của khu vực, Đồ án cũng phát triển không gian theo các tiểu vùng, bao gồm: Tiểu vùng du lịch và bảo tồn đầm Vân Long thuộc địa giới hành chính các xã: Gia Hưng, Liên Sơn, Gia Hòa, Gia Vân, Gia Lập và Gia Thanh, quy mô 3.385 ha, với định hướng bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái, phát triển loại hình du lịch trải nghiệm thiên nhiên, nghiên cứu khoa học…

Tiểu vùng đô thị công nghiệp Gián Khẩu thuộc địa giới hành chính các xã: Gia Thanh, Gia Xuân, Gia Trấn, Gia Lập và Gia Tân, quy mô 3.322 ha, định hướng là trung tâm công nghiệp của tỉnh, khu đô thị mới về dịch vụ thương mại và đầu mối giao thông của huyện và cả tỉnh.

Tiểu vùng du lịch và bảo tồn danh thắng Tràng An, địa giới toàn bộ xã Gia Sinh, quy mô 2.017 ha, định hướng bảo tồn hệ sinh thái, cảnh quan tự nhiên, phát triển các loại hình du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm và các dịch vụ du lịch khác.

Tiểu vùng đô thị thị trấn Me, địa giới hành chính toàn bộ xã Gia Vượng, một phần xã Gia Thịnh, Gia Phú và Gia Vân, quy mô khoảng 1.566 ha, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện.

Tiểu vùng nông nghiệp công nghệ cao, thuộc địa giới hành chính các xã: Gia Phương, Gia Thắng và Gia Tiến, quy mô 1.452 ha, định hướng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Cùng với đó, đồ án cũng nêu định hướng phát triển tiểu vùng du lịch, nông nghiệp truyền thống phía Tây Bắc, quy mô 1.799 ha và tiểu vùng phía Tây Nam, quy mô 2.974 ha trong tương lai.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày các nội dung chính, đại diện các sở ngành đóng góp ý kiến xây dựng Đồ án Quy hoạch, như: hoàn thiện các lĩnh vực, tích hợp được các lĩnh vực ở vùng huyện, tạo được sự liên kết, gắn kết với tổng thể quy hoạch chung của tỉnh Ninh Bình.

d

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến kết luận hội nghị.

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: mặc dù trong thời gian ngắn nhưng đồ án đã được chuẩn bị khá kỹ càng, đúng quy định của Luật Quy hoạch và đúng thủ tục, trình tự theo yêu cầu. Việc lập quy hoạchQuy hoạch vùng huyện Gia Viễn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050là cần thiết, đúng quy định, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội huyện Gia Viễn và làm căn cứ để hoàn thiện thủ tục đề nghị xét duyệt huyện nông thôn mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, huyện Gia Viễn và đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, gấp rút nghiên cứu chỉnh sửa, cập nhật thông tin bổ sung, hoàn thiện quy hoạch, tổ chức thẩm định, sớm báo cáo UBND tỉnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đề nghị các sở, ngành, đơn vị có liên quan rà soát lại các lĩnh vực dự án đầu tư mà ngành phụ trách; căn cứ nhiệm vụ, chức năng chủ động phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Gia Viễn và đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện để đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Minh Đường - Anh Tuấn