Hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung, thời gian Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XIV

Chiều 9/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung, thời gian Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XIV. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung, thời gian Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XIV

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh; đại diện các sở, ngành có liên quan và lãnh đạo huyện Yên Khánh, Nho Quan. 

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XIV sẽ diễn ra trong 1 ngày (30/9/2020). Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 17 dự thảo nghị quyết quan trọng liên quan đến các vấn đề đầu tư các công trình, dự án đầu tư công như: Nghị quyết về giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách Trung ương; về điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020; về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết chấp thuận phương án vay và trả nợ vốn vay dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình vay vốn AFD...

Kỳ họp cũng xem xét thông qua một số Nghị quyết liên quan đến chính sách về đất đai và phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ những vấn đề về cơ sở pháp lý, tính cấp thiết của dự thảo các tờ trình, đề án, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, khả năng cân đối các nguồn vốn và khi các Nghị quyết được xem xét thông qua là cơ sở quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung thời gian Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XIV
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng ghi nhận, đánh giá cao ý kiến của các đại biểu tại hội nghị. Nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp và để kỳ họp thành công tốt đẹp, đồng chí đề nghị: ngay sau hội nghị này, Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ họp. 

UBND tỉnh chuẩn bị các đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết thuộc thẩm quyền, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên cơ sở đó hoàn thiện, gửi về Thường trực HĐND tỉnh.

Các Ban HĐND tỉnh trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức thẩm tra các đề án, dự thảo Nghị quyết của các cơ quan trình tại kỳ họp, báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh. 

Mai Lan - Đức Lam