Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày 4/10, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019 và thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019, các đại biểu thống nhất đánh giá: Trong 9 tháng năm 2019, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chương trình công tác toàn khóa, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là: Tổ chức nghiên cứu, học tập, ban hành chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục chỉ đạo các đồng chí cấp ủy viên, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và tương đương cấp tỉnh dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư. Chỉ đạo phát động thi đua, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình và tổng kết đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2020. Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đánh giá những kết quả đạt được, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các xã đặc thù về đích nông thôn mới.

9 tháng đầu năm, Ninh Bình tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật là: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 54,6 nghìn tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 11.600 tỷ đồng, vượt 14,8% dự toán HĐND tỉnh, tăng 40,9% so với cùng kỳ năm trước.

Phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, nhất các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. An sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm của các ngành, địa phương, đồng thời đề xuất những giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quý IV năm 2019.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

 

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng thời khẳng định những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, trên cơ sở thống nhất với các ý kiến của đại biểu và các nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong dự thảo báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Tập trung cao cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; các ngành, địa phương cần chủ động tiến hành rà soát, đánh giá tổng kết việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra nhằm phục vụ công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế, đồng chí đề nghị: Tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019; hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020. Thực hiện quyết liệt phương án xử lý các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ các năm 2018, 2019. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. Chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (18/10/1959-18/10/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); chuẩn bị các điều kiện tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2020, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Bình lần thứ VII; tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh công tác xã hội hóa đối với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; hoàn thành nhiệm vụ học kỳ I năm học 2019-2020. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho đồng chí Đinh Công Thanh.

 

Trước đó, sau khi nghe công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định đồng chí đại tá Đinh Công Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cũng trong ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức các hội nghị: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để triển khai các bước trong quy trình kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Mai Lan - Đức Lam

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện