Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Gia Viễn lần thứ V

Sáng 28/5, huyện Gia Viễn long trọng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V. Đây là hội nghị điểm của tỉnh. Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Gia Viễn lần thứ V

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự có lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Gia Viễn; 130 đại biểu là những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của huyện Gia Viễn năm 2015-2020.

Trong 5 năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể huyện Gia Viễn đã quan tâm chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung đa dạng, phong phú thiết thực, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan tỏa mạnh mẽ như: "Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Dân vận khéo", "Thi đua quyết thắng"; nhiều cuộc vận động được thực hiện tốt như "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội"… Nhất là phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"... đã mang lại những kết quả to lớn, thiết thực, tạo khí thế phấn khởi, hăng say trong các tầng lớp nhân dân.

Kinh tế của huyện tăng tưởng khá, có nhiều lĩnh vực phát triển vượt bậc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, các nguồn lực đầu tư cho phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật được tăng cường.

Giá trị thương mại - dịch vụ - du lịch trên địa bàn tăng trưởng bình quân 9,7%/năm, năm 2020 ước đạt gần 3.269 tỷ đồng. Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha canh tác từ 80,9 triệu đồng/ha năm 2015 lên 95 triệu đồng/ha năm 2019 và năm 2020 ước đạt trên 100 triệu đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay 100% số xã trên địa bàn đã đạt chuẩn và dự kiến trong quý II/2020, huyện sẽ được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM (hoàn thành trước 2 năm so với Nghị quyết HĐND huyện đề ra).

Từ năm 2015 đến nay, huyện Gia Viễn đã có hàng trăm lượt tập thể và cá nhân được Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng huân chương, huy chương, cờ thi đua, bằng khen và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến ghi nhận và cảm ơn những tấm gương điển hình tiên tiến bình dị mà cao cả, đã nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình nói chung và của huyện Gia Viễn nói riêng.

Đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của huyện Gia Viễn đã đạt được trong 5 năm qua, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các cấp ủy, chính quyền địa phương trong toàn huyện tiếp tục phát động thi đua, phấn đấu đạt thành tích cao nhất với tinh thần "mỗi người làm việc bằng hai", "người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua" để bù lại suy giảm kinh tế do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực.

Cần thực hiện có hiệu quả 4 phong trào thi đua trọng tâm đã được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và UBND tỉnh phát động, đó là: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", và phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện nếp sống văn hóa công sở".

Huyện Gia Viễn cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng kịp thời, công tâm, khách quan, minh bạch, đúng người, đúng việc; lấy hiệu quả, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo. Quan tâm chỉ đạo khen thưởng các cá nhân, người lao động trực tiếp ở cơ sở.

Đồng thời, tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới. Thực hiện hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trước mắt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII.

Sau hội nghị, đồng chí đề nghị Sở Nội vụ phối hợp huyện Gia Viễn và các huyện, thành phố đánh giá, rút kinh nghiệm đối với các nội dung tổ chức hội nghị điểm để kịp thời có những điều chỉnh hợp lý, thống nhất, để việc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến của địa phương mình đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa và hiệu quả.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến đã trao cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Viễn. UBND huyện Gia Viễn biểu dương, tôn vinh, khen thưởng 130 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

a

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 của Chính phủ cho huyện Gia Viễn.

Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, Gia Viễn đặt mục tiêu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, phát huy nội lực, chủ động sáng tạo khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế.

Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng; ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực. Phát triển văn hóa xã hội đồng bộ với tăng trưởng kinh tế; chủ động giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm cho huyện tiếp tục có bước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Hà Phương - Minh Đường