Hội nghị chuyên đề về công tác kết nạp đảng viên năm 2020

Nhằm thảo luận tìm giải pháp đẩy mạnh việc tạo nguồn, kết nạp đảng viên, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2020 và những năm tiếp theo, sáng 10/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác kết nạp đảng viên. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị chuyên đề về công tác kết nạp đảng viên năm 2020

Quang cảnh hội nghị.

Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ngành, đoàn thể chính trị -xã hội của tỉnh; các đồng chí Thường trực các huyện, thành ủy, Đảng ủy và Trưởng Ban Tổ chức các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.

Từ đầu năm 2020 đến nay, công tác kết nạp đảng viên được cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo và tích cực tổ chức thực hiện bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện và trình tự, thủ tục theo quy định.

Hầu hết các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng cho các tổ chức đảng trực thuộc ngay từ đầu năm; tiến hành khảo sát, phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn, trong đó quan tâm đối tượng kết nạp đảng viên là công nhân, chủ doanh nghiệp, nông dân, học sinh, sinh viên và người theo tôn giáo. Công tác kết nạp đảng viên bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện và trình tự, thủ tục theo quy định.

Tuy nhiên, tính đến ngày 31/8/2020, toàn tỉnh mới chỉ kết nạp được 794 đảng viên, đạt 39,7% kế hoạch. Nguyên nhân chính là do thiếu nguồn nhất là ở khu dân cư khi phần lớn học sinh sau khi tốt nghiệp THPT tiếp tục đi học, đi làm ăn xa, làm công nhân ở các khu, cụm công nghiệp; một số không tha thiết được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Còn tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, đa số cán bộ, công chức, viên chức, quân nhân đã là đảng viên, trong khi không được tuyển thêm biên chế. Đối với các khu, cụm công nghiệp, nhiều doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng; chủ doanh nghiệp chưa quan tâm đến việc thành lập tổ chức đảng.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá thực trạng công tác kết nạp đảng viên, nêu bật những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề xuất giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Theo đó, đa số ý kiến cho rằng để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2020 và dự kiến chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần rà soát kỹ nguồn quần chúng ưu tú đã được cử đi học lớp cảm tình Đảng; phát huy vai trò của chi bộ, cấp ủy chi bộ trong tạo nguồn cũng như theo dõi, hướng giúp đỡ kết nạp Đảng, phát triển các ngành, nghề tạo việc làm tại địa phương để quần chúng có việc làm ổn định tại nơi cư trú, tạo nguồn kết nạp đảng lâu dài.

Các tổ chức hội, đoàn thể cần tăng cường phối hợp, đẩy mạnh các phong trào thi đua để phát hiện quần chúng ưu tú bồi dưỡng kết nạp đảng. Một số đại biểu cũng đề nghị tỉnh có hướng dẫn cụ thể về hình thức, thời gian tổ chức các lớp bồi dưỡng kết nạp; quan tâm chăm lo bồi dưỡng đội ngũ làm công tác đảng ở doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Hội nghị chuyên đề về công tác kết nạp đảng viên năm 2020
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hồng Quảng phát biểu tại hội nghị.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng nhấn mạnh: việc thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên từ nay đến hết năm 2020 là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Vì vậy Ban Thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung chỉ đạo, phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách địa bàn, cơ quan, đơn vị thường xuyên sâu sát cơ sở để chỉ đạo, đôn đốc đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; phấn đấu đến hết tháng 11/2020, các Đảng bộ cơ bản đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên được giao năm 2020. Trong đó, phương châm chỉ đạo xuyên suốt là phải đặc biệt coi trọng chất lượng, không vì hoàn thành chỉ tiêu mà xem nhẹ chất lượng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp cần quyết liệt, có cách làm sáng tạo, để phát hiện nguồn, tạo điều kiện bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng, trong đó quan tâm đối tượng kết nạp đảng viên là người theo tôn giáo, là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, bộ đội xuất ngũ, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng là công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Bên cạnh đó các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút đoàn viên, hội viên, phát hiện bồi dưỡng nhân tố tích cực, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.  Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh lấy kết quả thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2020 là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại cuối năm đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và tập thể lãnh đạo, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2020.

Về chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ 2020-2025 (phấn đấu kết nạp 1.600 đảng viên trở lên/năm), đồng chí giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phát triển đảng viên và giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên hằng năm cho các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, đảm bảo phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

Đinh Ngọc - Đức Lam