Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Sáng 4/7, BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XXI) tổ chức hội nghị lần thứ XVI để thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Quang cảnh hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện các ban Xây dựng Đảng của Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo, các đại biểu thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nắm chắc tình hình, kịp thời có những chủ trương, giải pháp phù hợp, sâu sát, quyết liệt; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, quân và dân trong tỉnh nên đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo phát động phong trào thi đua cao điểm, và tổ chức thành công hoạt động kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, tạo sự lan tỏa cả trong nước và quốc tế. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận được quan tâm. HĐND, UBND các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

6 tháng đầu năm, Ninh Bình tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng (GRDP) cao, đạt 9,45%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm đạt trên 4.700 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực đạt mức tăng trưởng cao. Chất lượng và hiệu quả hoạt động du lịch tiếp tục được nâng lên, số khách đến tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh 6 tháng ước đạt trên 5,2 triệu lượt khách. Lĩnh vực văn hóa-xã hội, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quân sự- quốc phòng địa phương được tăng cường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của các ngành, địa phương, đồng thời đề xuất những giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu; tập trung các giải pháp thu ngân sách 6 tháng cuối năm, cùng với đó thực hiện cân đối chi ngân sách; tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trong đó chú trọng xuất khẩu lao động; đẩy mạnh cải cách hành chính; thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng thời khẳng định những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Đồng chí

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương tập trung cao cho việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, trong đó chú trọng thực hiện hoàn thành 3 chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng việc quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện, sơ kết các các Nghị quyết của trung ương, của tỉnh; tổ chức quán triệt, triển khai các Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

Tăng cường công tác truyền thông, đảm bảo cán bộ và nhân dân thông suốt các quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, ngành nông nghiệp cần phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chủ động chỉ đạo thực hiện tốt đề án tái cơ cấu, đưa ra nhiều mô hình nhằm tạo cú hích trong phát triển nông nghiệp.

Trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ cần rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được chấp thuận đầu tư. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch; kiểm soát chặt chẽ loại hình dịch vụ homestay, sớm có quy định về kinh doanh loại hình này. UBND tỉnh thành lập các tổ công tác để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Chỉ đạo việc rà soát, phân loại dự án, thống kê nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn. Kiên quyết xử lý các dự án đã được chấp thuận đầu tư nhưng chậm tiến độ, kém hiệu quả, không triển khai theo đúng cam kết.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, điều hành và sự phối hợp công tác của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc chế độ cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt sinh bộ ở cơ sở. Tổ chức sắp xếp cán bộ, rà soát đội ngũ cán bộ chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới...

Đinh Ngọc- Thế Minh