Hội nghị BCH Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất

Ngày 9/8, Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2020. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Hội nghị BCH Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí trong BCH Đảng bộ Khối đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo: Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ Khối; Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ khối, nhiệm kỳ 2019-2020 và phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối. Đây là những nội dung quan trọng, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện các mặt công tác của Đảng bộ Khối đạt chất lượng, hiệu quả trong thực tiễn.

Trong đó, Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2020 xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về: đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và công tác dân vận;

Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với hoạt động của các đoàn thể chính trị- xã hội; thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, quản lý tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng của tỉnh.

Hội nghị cũng đã thông qua tờ trình về việc thành lập Chi bộ cơ quan Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và chi bộ Công đoàn Viên chức tỉnh; tiến hành bầu UBKT Đảng ủy Khối gồm 7 đồng chí và bầu Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối theo quy định.

Khải Hoàn- Đức Lam