Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng 24/5, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện một số Ban Xây dựng Đảng của Trung ương; lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Theo đồ án: Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính huyện Yên Khánh với quy mô diện tích khoảng 142,6 km2, là khu vực kinh tế tổng hợp công nghiệp, thương mại - dịch vụ du lịch và nông nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; là đầu mối giao thông quan trọng của vùng phía Đông Nam tỉnh Ninh Bình; kết nối giao thông với tỉnh Nam Định.

Huyện Yên Khánh xác định sẽ phát triển không gian theo 3 đô thị trung tâm và 3 trục hành lang phát triển có tính chất lan tỏa hỗ trợ cho các vùng chức năng khác…

HN
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mai Văn Tuất phát biểu tại hội nghị.

 

Phát biểu góp ý vào đồ án quy hoạch, các đại biểu đánh giá đây là sự đột phá trong xây dựng chiến lược phát triển huyện Yên Khánh, qua đó phát huy lợi thế, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của huyện, phát triển toàn diện, bền vững về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

Tuy nhiên, để quy hoạch được ban hành có chất lượng, đảm bảo tính khả thi cao, các đại biểu đề nghị cần xem xét, đánh giá kỹ về thực trạng và nguồn lực phát triển của huyện, những thuận lợi, khó khăn, làm cơ sở định hướng phát triển không gian vùng, định hướng hạ tầng kỹ thuật, đánh giá môi trường chiến lược; tính liên kết với các địa phương khác và sự phù hợp với định hướng chung của tỉnh. 

Trong định hướng phát triển đô thị cần dự báo về quy mô dân số, quy hoạch khu vực cũng như các cơ sở xử lý rác thải sinh hoạt ở nông thôn, xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp; quan tâm quy hoạch khu, điểm đỗ xe của người dân tại các khu dân cư. Chú ý quy hoạch hệ thống cấp nước sạch đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân trong điều kiện nguồn nước sinh hoạt đang còn khan hiếm. 

Ngoài ra, các đại biểu cũng phát biểu góp ý về định hướng phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ thương mại, phát triển đô thị, phát triển dân cư nông thôn...

HN
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc phát biểu tại hội nghị.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc đã phân tích, đánh giá, làm rõ hơn quan điểm chỉ đạo, căn cứ lập quy hoạch vùng huyện Yên Khánh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chỉ rõ ưu điểm của quy hoạch. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân tích làm rõ hơn những định hướng chiến lược trong quy hoạch cụm công nghiệp, giao thông, cảng sông trên địa bàn huyện; các vấn đề về phát triển, giữ gìn bản sắc văn hóa nông thôn mới đặc trưng của vùng đồng bằng sông Hồng…

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn ghi nhận tinh thần thảo luận dân chủ của các đại biểu; đánh giá cao sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; sự cố gắng, chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học của các sở, ngành có liên quan, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Khánh cũng như đơn vị tư vấn trong việc tổ chức lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

HN
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn phát biểu kết luận nội dung báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với nội dung của bản Quy hoạch, đã bám sát các yêu cầu, quy định của pháp luật về quy hoạch và nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, cơ bản tích hợp các nội dung quy hoạch tỉnh, quy hoạch phân vùng và một số mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo các nghị quyết, kế hoạch của tỉnh, đảm bảo tính khả thi.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý việc Quy hoạch phải thể hiện thông điệp đến người dân về phát triển bền vững, chỉ rõ lợi thế so sánh, hướng ưu tiên phát triển, phân bổ nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực đất đai, từ đó dẫn dắt, thu hút các nhà đầu tư, tạo ra động lực phát triển cho huyện.

Do vậy, đề nghị cần làm rõ hơn về các quy hoạch phân vùng của huyện Yên Khánh trong tổng thể tầm nhìn, định hướng phát triển của tỉnh, trong xu thế tất yếu của đô thị hóa. Đặc biệt cần lưu ý những vấn đề đô thị hóa, dịch vụ hóa, công nghiệp hóa, phát huy lợi thế, tiềm năng của Yên Khánh- vùng cận kề với thành phố Ninh Bình để triển nông thôn Yên Khánh là "khoảng xanh" trong phát triển đô thị của tỉnh, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh, đó là: lấy bản sắc văn hóa của vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử và phát huy giá trị di sản thiên nhiên làm nền tảng, động lực cho sự phát triển xanh, bền vững. 

Đồng chí cũng đề nghị trong quy hoạch cần phát huy đầy đủ lợi thế của khu vực nông thôn gắn với khu vực công nghiệp; chú trọng tính toán yếu tố liên kết không chỉ vùng mà còn liên kết lãnh thổ với các địa phương khác trong tỉnh.Chú trọng quy hoạch nguồn dự trữ đất, không gian công cộng phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân…

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo huyện Yên Khánh phối hợp với các sở, ngành có liên quan và đơn vị tư vấn tiếp thu tối đa các ý kiến, hoàn thiện Quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước và công tác tổ chức cán bộ.

 

Mai Lan - Đức Lam - Anh Tú