Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng 3/8, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Trung ương; lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Huyện ủy Kim Sơn.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào Báo cáo công tác chuẩn bị, duyệt Văn kiện và Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó tập trung góp ý cụ thể vào dự kiến thời gian, chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn; nội dung các văn kiện trình Đại hội; đề án nhân sự.

Theo đó, các đại biểu đề nghị trong dự thảo Báo cáo chính trị, Kim Sơn cần đánh giá rõ nét hơn những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Cần nêu bật những kinh nghiệm trong phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương-giáo trên địa bàn. Bên cạnh đó cần thẳng thắn chỉ ra những tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhiều đại biểu đề nghị huyện cần tiếp tục khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh về kinh tế biển; làm tốt công tác xây dựng Đảng...

Theo dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 16-18/8/2020.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà ghi nhận và đánh giá cao ý kiến sâu sắc, tâm đắc của các đại biểu tại hội nghị, giúp Kim Sơn tiếp tục hoàn thiện dự thảo các báo cáo chính trị trình đại hội. Đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội và những nỗ lực đạt 15/16 chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Kim Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng Kim Sơn đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo và có thể nhân rộng.

 

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

 

Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế, đó là Kim Sơn chưa có sự chuyển dịch tích cực về cơ cấu kinh tế; công tác quản lý quy hoạch về đất đai còn lúng túng, chưa khai thác hết tiềm năng kinh tế ven biển; một số chỉ tiêu đạt được trong nhiệm kỳ thuộc nhóm thấp trong toàn tỉnh, nhất là chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người, cải cách hành chính, thu ngân sách…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện Kim Sơn cần xem xét lại một số vấn đề: chủ đề đại hội cần viết ngắn gọn hơn, nêu bật được mục tiêu, phương hướng phát triển của huyện trong 5 năm tới. Cần bổ sung các khâu đột phá về công tác cán bộ, khai thác tiềm năng kinh tế biển; xem xét lại các chỉ tiêu đặt ra cho nhiệm kỳ 2020-2025 như: chỉ tiêu thu ngân sách, tỷ lệ giảm hộ nghèo và mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới, sản lượng có hạt. 

Đặc biệt, cần tập trung 2 vấn đề trong phát triển kinh tế, đó là: Tìm ra những giải pháp căn cơ để giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại trong quản lý Nhà nước về khai thác vùng bãi bồi ven biển; đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp, tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, tiểu thủ công nghiệp. Cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó công tác cán bộ cần rà soát, khắc phục cho được những hạn chế trong xây dựng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nguồn cán bộ. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Kim Sơn cần làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, chú ý bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, quá trình tổ chức đại hội cần bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho ý kiến cụ thể về Đề án nhân sự đại hội của huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu thực hiện quy trình nhân sự (bước 4) đối với các đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. 

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xin ý kiến đề nghị: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2000-2020; khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Mai Lan- Trường Giang

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện