Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng 22/5, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo nội dung tờ trình của UBND tỉnh phục vụ kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIV và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo đó, Ban Thưng vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào 10 dự thảo tờ trình của UBND tỉnh, tập trung vào các nhóm vấn đề: Thực hiện thu hồi đất, triển khai thực hiện các chương trình, dự án trong năm 2020; ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách áp dụng cho huyện Hoa Lư; quyết định chủ trương đầu tư các dự án liên quan đến công tác phòng chống mưa lũ trên địa bàn các huyện Gia Viễn, Nho Quan; các vấn đề liên quan đến thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe dự thảo các tờ trình, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất với nội dung các văn bản, tờ trình được xây dựng và chuẩn bị một cách bài bản, kỹ lưỡng, cũng như sự cần thiết, tính thực tiễn và khả thi, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị về nội dung cho ý kiến đối với dự thảo các tờ trình của UBND tỉnh, phục vụ kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIV, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà đồng ý về chủ trương cũng như nội dung các dự thảo tờ trình của UBND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan rà soát nội dung, đảm bảo đúng quy định.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến và thông qua các nội dung liên quan đến Đại hội Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025; thảo luận, cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh.

Trần Trung- Đức Lam