Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 15/5, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu một số Ban Xây dựng Đảng của Trung ương; lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan, lãnh đạo huyện Gia Viễn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý cụ thể vào nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, các đại biểu đề nghị đơn vị tư vấn làm rõ mục tiêu và nguyên tắc lập quy hoạch; làm rõ các yêu cầu về dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển tỉnh Ninh Bình trong thời kỳ 2021-2030; đánh giá kỹ lưỡng tài nguyên khoáng sản của tỉnh; cần xác định rõ phạm vi, ranh giới lập quy hoạch, nhất là phần không gian biển.

Cần xác định hướng phát triển chính của Ninh Bình trong những năm tới, đó là phát triển du lịch, dịch vụ và phát triển công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; hướng tới Ninh Bình là một tỉnh đổi mới, sáng tạo, trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Cho ý kiến về Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu tập trung góp ý về định hướng phát triển không gian vùng; định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đánh giá môi trường chiến lược; đặc trưng nông thôn của các tiểu vùng; định hướng xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Kết luận phần thảo luận các nội dung trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị đối với việc tổ chức xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời khẳng định đây là một công cụ chính sách rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong hoạch định phát triển tỉnh trong thời kỳ tới.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng, nhiệm vụ quy hoạch cần tính đến tầm chiến lược hơn như việc phát triển hạ tầng số phục vụ phát triển công nghiệp, nông nghiệp... Đồng chí giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo việc tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu tại hội nghị, sớm hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, trình phê duyệt theo quy định để tổ chức thực hiện các bước tiếp theo.

Trước mắt, nghiên cứu, xem xét các ý tưởng ban đầu về quan điểm, mục tiêu phát triển, nhiệm vụ và đề xuất trong "Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" để hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Cơ bản nhất trí với nội dung đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị tư vấn nghiên cứu tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu tại hội nghị, hoàn chỉnh đồ án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi đồ án được phê duyệt theo quy định, huyện Gia Viễn nhanh chóng xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể để thực hiện quy hoạch như việc lập các quy hoạch chung đô thị, các quy hoạch xây dựng các khu chức năng, rà soát các quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành cần phải thực hiện theo quy định để phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn; đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIV, như: chủ trương ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tái đàn lợn khôi phục sản xuất chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020; chủ trương giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2020 vốn ngân sách Trung ương; chủ trương điều chỉnh dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách Trung ương.

Kết luận nội dung này, trên cơ sở ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí về chủ trương hỗ trợ tái đàn lợn khôi phục sản xuất chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020; giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo tiếp thu hoàn chỉnh nội dung theo hướng xác định cụ thể đối tượng, định mức hỗ trợ, quy mô hỗ trợ tương ứng với từng đối tượng hỗ trợ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; trình HĐND tỉnh quyết định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, sau khi được HĐND tỉnh quyết định thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tái đàn lợn khôi phục sản xuất chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020, UBND tỉnh cần tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đúng chính sách, đúng đối tượng, tránh tình trạng trục lợi chính sách.

Đồng ý chủ trương giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2020 vốn ngân sách Trung ương và điều chỉnh dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách Trung ương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh hoàn thiện các dự thảo tờ trình, Nghị quyết trình HĐND tỉnh quyết định, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung cho ý kiến vào dự thảo: Báo cáo kết quả rà soát, tính toán chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh để cập nhật Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao sự chủ động của UBND tỉnh trong việc đánh giá, xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế trước ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Các nội dung của báo cáo sẽ được Tiểu ban Văn kiện cập nhật, đưa vào Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ; phương hướng công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Mai Lan - Đức Lam

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện