Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều ngày 2/1, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu một số Ban Xây dựng Đảng của Trung ương, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương có liên quan.

Thảo luận, cho ý kiến vào quy hoạch phân khu khu vực trung tâm Ninh Hải - Ninh Thắng trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu đều thống nhất đánh giá việc lập quy hoạch là cần thiết để cụ thể hóa các định hướng của quy hoạch chung, phát triển dịch vụ du lịch kết hợp với nâng cao chất lượng sống các cộng đồng nông nghiệp tại chỗ; góp phần tạo dựng cửa ngõ phía Nam danh thắng có sức hấp dẫn cao du khách.

Quy hoạch phân khu đã được lập theo các quy định pháp luật hiện hành, là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai khi lập quy hoạch chi tiết 1/500, lập dự án đầu tư, quản lý xây dựng và kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch trên địa bàn và kêu gọi đầu tư, nhất thể hóa các quy hoạch phát triển du lịch và đô thị.

Đã xác định được hệ thống các phân khu chức năng, các chỉ tiêu khống chế về quy hoạch không gian, sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật là cơ sở để triển khai các dự án đầu tư xây dựng sau này. Một số đại biểu đề nghị cần xây dựng điểm nhấn, sự kết nối với khu trung tâm, cân nhắc về vị trí một số công trình trong tổng thể quy hoạch chung.

Hội nghị cũng đã dành thời gian để cho ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV. Theo đó, các đại biểu đều cơ bản nhất trí với nội dung tờ trình về giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2019 (đợt 5), tờ trình về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương; Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thu ngân sách năm 2019;

Phương án phân bổ nguồn vốn vượt thu ngân sách cấp tỉnh năm 2019; phân bổ nguồn kết dư ngân sách tỉnh năm 2018 chuyển thu ngân sách tỉnh năm 2019, nguồn hủy dự toán, tiết kiệm chi dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019 và Báo cáo của UBND tỉnh về các nội dung phát sinh giữa các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XIV.

Riêng tờ trình về việc chấp thuận chủ trương chuyển loại rừng từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất tại xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, đại biểu đề nghị rà soát kỹ lưỡng trước khi trình HĐND tỉnh để bảo vệ môi trường, an ninh trật tự và ATGT.

Về nội dung dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về việc đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 29 của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong tình hình hiện nay", các đại biểu cơ bản nhất trí với đề xuất tiếp tục cấp miễn phí Báo Ninh Bình cho 8 đối tượng, không cấp miễn phí cho 4 đối tượng đồng thời đề nghị khẩn trương triển khai dự án Báo Ninh Bình điện tử.

Cũng trong chương trình làm việc, hội nghị đã thống nhất để các đại biểu góp ý bằng văn bản vào dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019; nghe và cho ý kiến vào các dự thảo thông báo kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra 1395 và thực hiện công tác tổ chức cán bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận các nội dung của hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyền Thị Thanh thống nhất cao với các nội dung và ý kiến đóng góp của các đại biểu, trong đó nhấn mạnh về sự cần thiết phải quy hoạch phân khu khu vực trung tâm Ninh Hải- Ninh Thắng trong quy hoạch chung độ thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về trình tự thực hiện đồ án đã theo đúng Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng năm 2014, đã hoàn chỉnh theo ý kiến các sở, ban, ngành và tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư khu vực lập quy hoạch và chính quyền địa phương. Nội dung đã xác định rõ 5 phân khu chức năng với tính chất cụ thể, bám sát thực trạng, đánh giá tiềm năng, xác định không gian kiến trúc, đề xuất dự án đầu tư xây dựng.

Đồng chí giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, căn cứ Luật Xây dựng, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo lưu ý các nội dung mà các đại biểu đã góp ý đồng thời khảo sát kỹ lưỡng hơn thực trạng để khi xây dựng quy hoạch chi tiết đảm bảo sát với tình hình thực tế.

Đồng tình với các nội dung trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV, đồng chí đề nghị Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, quan tâm tiến độ giải ngân, quyết toán đối với những dự án ưu tiên hoàn thành, phân bổ ngân sách cho các cơ quan, đơn vị chi thường xuyên.

Đối với dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, đồng chí đề nghị bổ sung danh mục báo, bản tin cắt giảm và để lại, nâng cao chất lượng các trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương; tập trung hoàn thành dự án Báo Ninh Bình điện tử để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của tỉnh.

Về dự thảo thông báo kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra 1395, đồng chí đề nghị UBKT Tỉnh ủy rà soát lại nội dung dự thảo, nêu rõ khuyết điểm, thời điểm vi phạm, các tập thể, cá nhân liền quan đến sai phạm nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc…

Thùy Phương- Đức Lam