Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều 4/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý năm 2019; tờ trình tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, gặp mặt, biểu dương tổ chức Đảng, đảng viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện một số Ban Xây dựng Đảng của Trung ương, lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý năm 2019, các đại biểu đều thống nhất với nội dung, đối tượng, các bước tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn các mức chất lượng, tiến độ và tổ chức thực hiện.

Đồng thời phân tích, làm rõ một số điểm mới liên quan đến việc tập thể, cá nhân phải hoàn thành kiểm điểm mới được đánh giá, xếp loại chất lượng; đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cấp dưới trước, cấp trên sau; tập thể lãnh đạo, quản lý trước, cá nhân thành viên sau; không đánh giá, xếp loại đối với tập thể lãnh đạo, quản lý mới thành lập chưa đủ 6 tháng…

Dự kiến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiến hành kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019 xong trước ngày 10/1/2020. Các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm điểm đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, cán bộ diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý năm 2019, tổng hợp báo cáo về Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 31/12/2019.

Các đại biểu cũng cơ bản nhất trí với nội dung tờ trình tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, gặp mặt, biểu dương tổ chức Đảng, đảng viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và phương án đề xuất khen thưởng.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào báo cáo triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 trên địa bàn tỉnh và phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý là công việc thường xuyên để tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương giải pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm trong lãnh đạo quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Đây cũng là căn cứ để thực hiện các nội dung trong công tác cán bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Vì vậy đồng chí yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, hoàn thiện dự thảo kế hoạch. Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

Về hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, gặp mặt, biểu dương tổ chức Đảng, đảng viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các đơn vị liên quan cần đề cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp chuẩn bị chu đáo các điều kiện về nội dung, hình thức để hội nghị diễn ra thành công.

Về báo cáo triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương nghiêm túc thực hiện các kết luận, kiến nghị của kiểm toán Nhà nước; xem xét, kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan, xử lý các sai phạm nếu có.

Thực hiện đúng các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn và các quy định về quản lý tài chính - ngân sách không để xảy ra các sai phạm trong thời gian tới. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 31/12/2019. Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát trong quá trình triển khai thực hiện.

Đào Duy- Đức Lam