Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều ngày 6/8, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào một số nội dung: Phương án điều chỉnh Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Khánh Thượng; các nội dung mà UBND tỉnh báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để trình kỳ họp thứ 12- kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa XIV; công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị

Cùng dự có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Trung ương; lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Cho ý kiến các nội dung mà UBND tỉnh báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để trình kỳ họp 12- kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa XIV, các đại biểu tập trung phân tích cơ sở thực tiễn, cơ sở pháp lý để thực hiện các tờ trình: việc chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I); việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (đợt 1); việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngước ngoài (ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) nguồn ngân sách giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 từ nguồn dự phòng 10% vốn nước ngoài; việc phân bổ vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế do Liên minh Châu Âu (EU) viện trợ; đề nghị chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu 50ha mở rộng Khu công nghiệp Gián Khẩu.

Trong đó, cho ý kiến vào tờ trình về chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn 1), các đại biểu thống nhất với tên dự án, mục tiêu, phạm vi, quy mô đầu tư.

Theo đó mục tiêu đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển theo quy hoạch, hạ tầng giao thông trong khu vực, hình thành trục đường giao thông chính ven biển để tạo điều kiện phát triển kinh tế- xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, thuận lợi trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

Để phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn của ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, giai đoạn 2019-2021, trước mắt sẽ tập trung xây dựng cơ bản hạ tầng giao thông kết nối giữa 2 tỉnh Ninh Bình - Nam Định: xây dựng cầu vượt sông Đáy, nền đường hai đầu cầu vượt sông Đáy, hệ thống an toàn giao thông, công trình phụ trợ...

Cho ý kiến vào phương án điều chỉnh Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Khánh Thượng (Yên Mô), các đại biểu nhất trí với lý do điều chỉnh nhằm bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Theo đó, nội dung điều chỉnh của dự án, gồm: Điều chỉnh, bổ sung quy mô diện tích xây dựng của một số hạng mục cho phù hợp với điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết; thay đổi thời gian thực hiện từ năm 2018-2021 sang năm 2019-2022; điều chỉnh tổng mức đầu tư đảm bảo phù hợp với quy mô đầu tư mới của dự án và tình hình thực tế...

Hiệu quả của dự án đầu tư sau khi điều chỉnh sẽ cung cấp hạ tầng đồng bộ cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất thực hiện các dự án trong cụm công nghiệp Khánh Thượng theo quy hoạch; tạo sự liên kết với khu công nghiệp, cụm công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh; tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần đóng góp cho ngân sách Nhà nước, phát triển kinh tế- xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với các ý kiến của các đại biểu. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý với tờ trình của UBND tỉnh về chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn 1).

f

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, quá trình triển khai dự án cần lưu ý đến căn cứ pháp lý để tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết. Cần tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của trung ương, các bộ, ngành liên quan để huy động các nguồn vốn sớm triển khai thực hiện dự án.

Thống nhất cao với ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu 50ha mở rộng Khu công nghiệp Gián Khẩu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục của dự án là cần thiết nhằm góp phần xây dựng Khu công nghiệp cơ bản hoàn chỉnh về hạ tầng, không gian và đem lại hiệu quả cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, quá trình triển khai dự án cần khảo sát kỹ, bảo đảm khoa học, tiết kiệm, hiệu quả.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, nhất trí với các nội dung tờ trình của UBND tỉnh, về việc: điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (đợt 1); việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngước ngoài (ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) nguồn ngân sách giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 từ nguồn dự phòng 10% vốn nước ngoài; việc phân bổ vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế do Liên minh Châu Âu (EU) viện trợ.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

Mai Lan - Đức Lam