Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều ngày 22/7, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và cho ý kiến vào Báo cáo về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp (CCN) Đồng Hướng (phần mở rộng), huyện Kim Sơn.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu Ban Tổ chức và Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Đồng Hướng (phần mở rộng).

Theo đó dự án nhằm thu hút các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư các dự án theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Dự án thuộc danh mục ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh (lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng và công nghiệp) theo Thông báo số 237-TB/TU ngày 18/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của UBND tỉnh.

Diện tích thực hiện dự án 168.470 m2, hiện trạng chủ yếu là đất trồng lúa. Tổng mức đầu tư 95.527 triệu đồng. Thời gian thực hiện dự án 50năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư.

Về hiệu quả kinh tế- xã hội: Dự án cung cấp hạ tầng đồng bộ cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất thực hiện các dự án trong CCN theo quy hoạch, như: sản xuất sản phẩm từ cói, bèo bồng, bẹ chuối, sản xuất đồ chơi, chế biến thủy hải sản, sản xuất rượu...; tạo sự liên kết với KCN, CCN khác trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tạo việc làm cho 20 lao động tại địa phương (không tính lao động từ các dự án đầu tư của các nhà đầu tư thứ cấp), góp phần phát triển KT-XH của địa phương.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của dự án: Doanh thu bình quân 7 năm đầu từ khi đi vào hoạt động (không tính thời gian xây dựng) khoảng 16,5 tỷ đồng/năm; từ năm thứ 8 trở đi (sau khi đã thu hết tiền hạ tầng) bình quân khoảng 3,5 tỷ đồng/năm; doanh thu bình quân trong suốt thời gian hoạt động của dự án đạt khoảng 5,3 tỷ đồng/năm.

Bình quân lợi nhuận 10 năm đầu từ khi đi vào hoạt động (không tính thời gian xây dựng) khoảng 3,7 tỷ đồng/năm; lợi nhuận các năm tiếp theo (sau khi thu hồi vốn) bình quân khoảng 600 triệu đồng/năm; nộp thuế bình quân hàng năm khoảng 0,2 tỷ đồng chưa bao gồm thuế VAT khi đầu tư xây dựng.

Báo cáo tác động môi trường của dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại quyết định số 1355/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2019.

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Đồng Hướng (phần mở rộng) sẽ tạo điều kiện thuận lợi để huyện Kim Sơn phát triển công nghiệp, góp phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội...

Các đại biểu cũng thảo luận làm rõ những vấn đề có liên quan như: Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; việc đảm bảo môi trường; trách nhiệm và quyền lợi của nhà nước và doanh nghiệp trong dự án; năng lực tài chính của chủ đầu tư; khả năng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp; ý kiến của nhân dân trong khu vực...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

 

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thống nhất quan điểm trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng tình cao với chủ trương đầu tư dự án.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư; chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực thực hiện theo quy định. Trong quá trình thực hiện cần phải lưu ý trách nhiệm của nhà đầu tư trong GPMB và việc hoàn thành các thủ tục triển khai dự án; phân rõ trách nhiệm giữa Nhà nước và chủ đầu tư trong các vấn đề liên quan, nhất là tài chính và môi trường...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý UBND tỉnh quan tâm giao nhiệm vụ, chỉ đạo các sở, ngành xây dựng kế hoạch chi tiết, đôn đốc tiến độ triển khai, sớm hoàn thành dự án, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu thư thứ cấp vào lấp đầy CCN, tạo điểm nhấn phát triển cho Kim Sơn; đồng thời tạo điều kiện thu hút lao động, dân cư, phát triển về dịch vụ...

Ngoài nội dung nêu trên, hội nghị đã tiến hành công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

Xuân Trường- Đức Lam