Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sáng 21/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị để thảo luận, cho ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2030.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. 

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện một số cơ quan Trung ương theo dõi Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thay thế Quy chế làm việc số 08-QC/TU, ngày 12/10/2021.

Theo đó, ngày 12/10/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Quy chế làm việc số 08-QC/TU; trên cơ sở các quy định hiện hành của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tiễn khi tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế; đồng thời chỉ đạo xin ý kiến và đã tiếp thu tối đa ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

So với Quy chế làm việc hiện hành, dự thảo Quy chế làm việc mới có những nội dung cơ bản: Giữ nguyên bố cục gồm 5 chương, 32 điều như Quy chế làm việc hiện hành; Bổ sung phần căn cứ 2 văn bản mới của Trung ương; giữ nguyên nội dung của 18 điều; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số nội dung tại 14 điều.

Bày tỏ sự thống nhất cao với các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu cũng góp ý cụ thể về một số điều khoản, điểm, mục, trong đó tập trung đề nghị điều chỉnh diễn đạt ngữ, nghĩa; bổ sung một số điều; làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong việc cho ý kiến về quy hoạch, điều chỉnh địa giới hành chính hoặc thành lập, sáp nhập, chia tách đơn vị hành chính theo quy định của pháp luật; chủ trương đầu tư và thu hút đầu tư; huy động sự đóng góp của Nhân dân ngoài ngân sách thực hiện các cuộc vận động lớn…. 

Cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023 - 2030, các đại biểu cho rằng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa, một số đơn vị hành chính cấp xã đã có sự thay đổi, thiếu dư địa và động lực cần thiết để tạo ra xung lực mới cho phát triển kinh tế. 

Mặt khác, qua rà soát, một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên, quy mô dân số chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hiện hành. Do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết là cần thiết nhằm cụ thể hóa các Kết luận, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; đồng thời đáp ứng yêu cầu quá trình đổi mới của đất nước, phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt là những giá trị di sản văn hóa - lịch sử cùng truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất Cố đô, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh, xây dựng Ninh Bình cơ bản đáp ứng các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 

Các đại biểu cũng thống nhất cao với đặc điểm tình hình, quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện trong dự thảo Nghị quyết. Trong đó mục tiêu cụ thể đến năm 2025 nêu rõ: Hoàn thành sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định. 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 

Hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư và xây dựng một số xã lên phường, trở thành thành phố trực thuộc tỉnh với định hướng là "Đô thị Cố đô - di sản" đồng thời hoàn thiện các tiêu chí công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, tập trung phát triển du lịch - dịch vụ dựa trên nền tảng giá trị văn hóa - lịch sử của Cố đô Hoa Lư và giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An để trở thành trung tâm văn hóa - lịch sử, du lịch cấp quốc gia, có ý nghĩa quốc tế. 

Mở rộng địa giới hành chính, phát triển thành phố Tam Điệp theo định hướng trở thành đô thị công nghiệp - dịch vụ, kết nối và chuyển tiếp hài hòa, phù hợp với vùng Di sản Quần thể danh thắng Tràng An và tạo động lực phát triển vùng Đông Nam huyện Nho Quan. Thực hiện việc sắp xếp các xã, phường, thị trấn không đảm bảo tiêu chuẩn quy định, thuộc diện phải sắp xếp lại theo Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Nghị quyết số 117/NQ-CP. 

Đến năm 2030 hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định. Xây dựng Ninh Bình cơ bản đáp ứng các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Để đạt được mục tiêu đề ra, các đại biểu cho rằng cần thống nhất quan điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phải xây dựng lộ trình cụ thể, đề xuất Trung ương có cơ chế đặc thù cho tỉnh, đồng thời tính toán đến hướng phát triển lâu dài của tỉnh. Một số đại biểu cũng đề nghị xem xét bổ sung, điều chỉnh một số nội dung phần nhiệm vụ giải pháp, trong đó có rà soát, sắp xếp đảm bảo đồng bộ với quy hoạch; bổ sung công tác luân chuyển cán bộ, điều chỉnh chỉ tiêu cán bộ, công chức cấp xã sau sắp xếp; nghiên cứu ban hành chính sách khuyến khích đối với cán bộ nghỉ trước tuổi đối với các xã nằm trong diện phải sắp xếp….

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn phát biểu kết luận hội nghị.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị, nhất trí với dự thảo sửa đổi, bổ sung  Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời giao cho cơ quan chuyên môn tiếp thu, tổng hợp các ý kiến góp ý hoàn thiện Quy chế, sớm ban hành theo quy định. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thống nhất ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023 - 2030. Nhất trí cơ bản với dự thảo trình tại hội nghị và đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí đã thống nhất một số khái niệm, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp, tổ chức thực hiện, trong đó nhấn mạnh phải quán triệt sâu rộng chủ trương từ tỉnh đến xã, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặc biệt quan trọng trong giai đoạn 2023-2030.

Đồng chí cũng lưu ý cần nhận thức việc sắp xếp đơn vị hành chính là vấn đề hệ trọng chạm đến tâm tư, tình cảm, truyền thống văn hóa của nhân dân; tác động đến công tác cán bộ và sự phát triển bền vững của tỉnh, nhất là khắc phục nguy cơ kẹt giữa các cực tăng trưởng Hà Nội - Quảng Ninh - Hải Phòng - Thanh Hóa. Vì vậy, việc sắp xếp phải bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, mở ra không gian mới cho phát triển, xử lý mối quan hệ giữa ngắn hạn - trung hạn và dài hạn, giữa xây dựng nông thôn mới, NTM kiểu mẫu với đô thị hóa và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc độc đáo. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tổ biên tập, soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện dự thảo và ban hành Nghị quyết; giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch, Đề án bài bản, cụ thể, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

Hồng Giang - Trường Giang - Anh Tú