Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Sáng 8/7, Ban Thường vụ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Sở Lao động, Thương binh - Xã hội, Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 7.001 hội viên, trong đó 3.248 hội viên là nạn nhân chất độc da cam; 5.140 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam" và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các cấp Hội đã tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch hành động trong tình hình mới.  

Tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, tạo mọi điều kiện để gia đình nạn nhân tiếp cận và thụ hưởng chế độ chính sách của Đảng, Nhà Nước theo quy định, huy động đa dạng nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho nạn nhân chất độc da cam.

6 tháng đầu năm, có 10.911 lượt đối tượng nạn nhân đã nhận được sự giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng; 6 hộ gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở...

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các cấp Hội tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin" với phương châm đưa phong trào phát triển rộng khắp và hướng mạnh về cơ sở; tuyên truyền thi đua nhân kỷ niệm 59 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961/-10/8/2020); chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm tới đời sống các nạn nhân, vận động và tiếp nhận các nguồn tài trợ từ tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; duy trì và thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng…

Mạnh Tuấn - Đức Lam