Hội LHPN huyện Hoa Lư: Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua

Kế thừa và phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", trong năm 2019, Hội LHPN huyện Hoa Lư tuyên truyền, vận động hội viên lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện nếp sống văn minh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội…

Hội LHPN huyện Hoa Lư: Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua

Hội viên phụ nữ huyện Hoa Lư chăm sóc tuyến đường hoa phụ nữ.

Trong năm qua, các cấp trong huyện đã quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các hội viên về nội dung, ý nghĩa, hiệu quả của việc thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", các cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đến 100% cơ sở Hội trong toàn huyện. Năm 2019, Hội LHPN cấp huyện và cơ sở xây dựng, duy trì 27 mô hình "Dân vận khéo"; duy trì 121 "Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng", tư vấn, hỗ trợ 64 phụ nữ các vấn đề liên quan đến đời sống hôn nhân, bạo lực gia đình; 100% cơ sở hội đã tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không 3 sạch" đến toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ, giúp đỡ 22 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí cuộc vận động…

Để có được những kết quả trên, Hội LHPN huyện xác định xây dựng tổ chức hội vững mạnh để tạo động lực thu hút hội viên tham gia sinh hoạt và thực hiện các phong trào thi đua. Với phương châm hướng về cơ sở, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới hội viên; tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn cho 224 lượt báo cáo viên là cán bộ chuyên trách Hội LHPN huyện, các xã, thị trấn; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng có chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Bên cạnh việc thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, Hội LHPN huyện Hoa Lư còn chú trọng tổ chức cho các hội cơ sở và hội viên tích cực thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là phong trào phụ nữ hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững thu hút đông đảo chị em tham gia.

Thực hiện Đề án 939 của Chính phủ về "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025" Hội LHPN huyện phối hợp với các đơn vị tổ chức 108 buổi chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho 10.854 lượt hội viên, phụ nữ; phối hợp tổ chức 4 lớp dạy nghề hướng dẫn viên du lịch, nâng cao tay nghề thêu cho 129 học viên, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 335 phụ nữ.

Để giúp hội viên có vốn đầu tư phát triển kinh tế, các cấp Hội đã phối hợp với Ngân hàng CSXH và Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện tạo điều kiện cho 4188 lượt hội viên vay trên 137 tỷ đồng.

Hưởng ứng việc thực hành tiết kiệm theo gương Bác, giúp nhau giảm nghèo bền vững, cán bộ, hội viên phụ nữ toàn huyện còn hăng hái tham gia tiết kiệm bằng nhiều hình thức như: nuôi lợn nhựa, quỹ tiết kiệm, tiết kiệm theo tổ vay vốn của các ngân hàng, các dự án. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 55 tổ vay vốn tại 11 cơ sở Hội, giúp nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế. Ngoài ra, các cấp hội còn vận động chị em hỗ trợ ngày công, cây trồng, vật nuôi để giúp các hộ phụ nữ nghèo ổn định cuộc sống. Trong năm 2019, các cấp Hội trong huyện đã hỗ trợ 14 phụ nữ khởi nghiệp thành công, 25 phụ nữ thoát nghèo.

Bên cạnh đó, với cách làm sáng tạo, nhiều mô hình, hoạt động của Hội LHPN huyện Hoa Lư được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao như: mô hình: "Nhà sạch, vườn đẹp", "Đoạn đường hoa phụ nữ", "Tuyến đường kiểu mẫu"; các hoạt động "Trao yêu thương, Tết trọn niềm vui", Diễn đàn "Phụ nữ với phong trào chống rác thải nhựa", "Phụ nữ với văn hóa du lịch"...

Bài, ảnh: Mạnh Tuấn