Hội Khuyến học Hoa Lư: Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Hội Khuyến học Hoa Lư hiện có có 11 hội cơ sở, 143 chi hội, 145 ban khuyến học, có 24.046 hội viên bằng 34,1% dân số trong huyện.

Hội Khuyến học Hoa Lư: Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Huyện Hoa Lư biểu dương các gia đình, dòng họ hiếu học giai đoạn 2014-2019.

Các tổ chức chi hội thôn, xóm, cơ quan, trường học, Ban khuyến học dòng họ ngày càng tăng và hoạt động có hiệu quả. Tổ chức Hội Khuyến học các cấp được củng cố, làm nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội, nhất là ngành Giáo dục - Đào tạo tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời.

Ông Trần Quang Thăng, Chủ tịch Hội Khuyến học Hoa Lư cho biết: Từ năm 2016 Hội được giao là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện Quyết định 281/TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020".

Sự phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thực chất là sự phát triển phong trào gia đình, dòng họ, cộng đồng hiếu học, học tập. Sau 4 năm thực hiện, toàn huyện có 16.625 gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, chiếm 73,9%; 143 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập, đạt 74,1%; 103 cộng đồng đạt danh hiệu cộng đồng học tập, đạt 94,5%; có 40 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị học tập, đạt 100%.

Đã xuất hiện thêm nhiều dòng họ hiếu học xuất sắc như: Dòng họ Lê Đại tộc ở Ninh Mỹ; họ Trần ở Ninh An; họ Nguyễn Văn ở Ninh Vân; họ Giang ở Trường Yên; họ Đinh Quân, họ Vũ ở Ninh Giang; họ Phạm Đình, Nguyễn Văn ở Ninh Hòa... 

Với sự phối hợp và tham mưu của Hội Khuyến học và ngành Giáo dục - Đào tạo; 100% số xã, thị trấn đều thành lập Trung tâm học tập cộng đồng, đi vào hoạt động có nền nếp. Nội dung các chuyên đề học tập là chuyển giao kỹ thuật, cung cấp tri thức về bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thông tin thời sự chính sách, sinh hoạt văn hóa thể thao, học ngoại ngữ, bồi dưỡng kỹ năng sống, tin học ứng dụng…

Các Trung tâm còn phối hợp với ngành Giáo dục, Hội Nông dân, Phụ nữ, Liên đoàn lao động, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh tổ chức hàng trăm lớp tập huấn chuyên môn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho hàng chục nghìn hội viên của Hội.

Tiêu biểu là Trung tâm học tập cộng đồng xã Ninh Vân đã liên kết với Trường Cao đẳng dạy nghề Nam Định tổ chức dạy nghề chế tác đá mỹ nghệ cho hàng trăm người lao động tạo việc làm và có thu nhập cao, góp phần đẩy mạnh sự phát triển làm giàu kinh tế gia đình và địa phương.

Trung tâm học tập cộng đồng xã Ninh Mỹ thực sự trở thành một địa chỉ tin cậy, có hiệu quả của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương. Từ năm 2014 đến 2019, số tiền chi thưởng và tặng học bổng cho các đối tượng học sinh, giáo viên đạt trên 4 tỷ đồng. (Riêng Hội Khuyến học huyện đã 3 lần tổ chức Chương trình trao quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho 615 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 239.100.000 đồng).

Hội Khuyến học huyện đã cùng với ngành giáo dục và các đoàn thể tiếp tục động viên tăng cường hỗ trợ ngân sách, huy động nhân tài, vật lực xây dựng, nâng cấp các trang thiết bị và cơ sở vật chất các trường học, mở rộng khuôn viên, xây dựng trường học, thu hút nhiều tỷ đồng vào việc hiện đại hóa trường học.

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT đến nay toàn huyện đã có 33/33 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia, bằng 100%; trong đó 3 trường mầm non, 11 trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2. Hội đã tặng gần 200 "Bảng vàng khuyến học" cho tập thể và cá nhân có đóng góp xây dựng quỹ khuyến học. Hội khuyến học các cấp đã khen thưởng và cấp học bổng cho hơn 5 nghìn lượt học sinh các cấp với số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Hoạt động vận động gây quỹ Khuyến học, khuyến tài có sự tăng trưởng rõ rệt cả về lượng và chất. Năm 2014, toàn huyện mới có số dư quỹ Khuyến học là 1,5 tỷ đồng; thì đến năm 2019, quỹ khuyến học, khuyến tài nhận được sự ủng hộ của các nhà tài trợ đưa số dư lên hơn 6 tỷ đồng (trong đó số dư của huyện là 2,3 tỷ đồng). Phong trào gây quỹ khuyến học, khuyến tài ở các chi hội trong toàn huyện cũng đang phát triển bền vững.

Trong huyện, đã có xã Ninh Giang xây dựng được quỹ khuyến học trên 500 triệu đồng, xã Ninh An với hình thức Mở sổ vàng khuyến học luôn có số dư hàng năm trên 50 triệu đồng, Trường Tiểu học Ninh Xuân, Ninh Thắng, THCS Ninh Giang có số dư quỹ khuyến học hàng trăm triệu đồng. Ngày 28/9/2019 huyện đã tổ chức thành công Lễ ra mắt Quỹ Khuyến học, khuyến tài Hoa Lư với hàng trăm tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ cùng số tiền gần 2,4 tỷ đồng. Các xã Ninh Vân, Ninh Khang đang xúc tiến các thủ tục để thành lập quỹ khuyến học của địa phương...

Đến nay tổng số dư quỹ Khuyến học, khuyến tài các cấp lên đến trên 7 tỷ đồng. Quỹ khuyến học các dòng họ đang ngày càng chiếm ưu thế. Lãnh đạo các cấp ủy Đảng và chính quyền cũng luôn quan tâm duy trì số dư của Quỹ Khuyến học, khuyến tài bằng việc tiếp tục vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các chức sắc tôn giáo…đóng góp, gửi quỹ vào ngân hàng uy tín, giao cho các cơ quan chuyên môn quản lý, chi thu theo nguyên tắc tài chính hiện hành.

Ông Chủ tịch Hội Khuyến học Hoa Lư cũng chia sẻ: Với tâm huyết, ý thức trách nhiệm và sự năng động, sáng tạo của mình, Hội Khuyến học Hoa Lư thực sự là bộ phận tham mưu có hiệu quả, là lực lượng nòng cốt của cấp ủy, chính quyền các cấp; chủ động liên kết các lực lượng xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Từ năm 2014 đến năm 2019, các cấp Hội Khuyến học và các cá nhân làm công tác Khuyến học Hoa Lư đã vinh dự được Trung ương Hội tặng thưởng Cờ "Đơn vị xuất sắc" (năm 2018).

Chủ tịch UBND tỉnh và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng 31 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; 41 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập" của Hội Khuyến học Việt Nam; 28 tập thể, cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện; Huyện ủy, HĐND, UBND tặng 19 bức trướng cho "Dòng họ, cộng đồng học tập xuất sắc" và nhiều giấy khen của các cấp Hội.

Bài, ảnh: Đinh Chúc