Hội Cựu chiến binh thành phố Ninh Bình: Đẩy mạnh phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"

Những năm qua, phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" đã trở thành một trong những động lực lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Ninh Bình phát huy truyền thống, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hội Cựu chiến binh thành phố Ninh Bình: Đẩy mạnh phong trào thi đua

Cán bộ, hội viên CCB phường Tân Thành đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Hiện nay, Hội Cựu chiến binh thành phố Ninh Bình có 19 tổ chức Hội cơ sở, 203 chi hội với 5.777 hội viên. Theo đồng chí Giang Thanh Quỳ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố cho biết, nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, nhất là trong điều kiện có những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, các cấp Hội CCB thành phố đã tập trung đẩy mạnh công tác thi đua thường xuyên nói chung và phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" nói riêng.

Theo đó, các hoạt động thi đua tập trung vào việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và bản lĩnh chính trị, nhằm làm cho hội viên giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ".

Trên cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, trong 5 năm qua, các cấp Hội và hội viên CCB thành phố đã tham gia đóng góp hàng nghìn ý kiến có chất lượng vào các văn kiện Đại hội Đảng; tổ chức 110 buổi tuyên truyền về hiến pháp, pháp luật cho 25.520 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân; phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tổ chức 540 buổi tuyên truyền cho 35.500 lượt cán bộ, hội viên về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Đặc biệt, việc thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" còn là điều kiện khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, CCB đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Trong 5 năm qua, nhiều hội viên CCB đã đầu tư phát triển kinh tế gia đình với đa dạng các ngành nghề như: dịch vụ, kinh doanh, buôn bán, trang trại, doanh nghiệp... Để có vốn sản xuất, Hội đứng ra tín chấp, nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH. Đến nay, Hội quản lý số vốn hơn 17 tỷ đồng, hỗ trợ 726 hộ vay vốn; giới thiệu việc làm cho trên 100 hội viên.

Nhờ nguồn vốn vay và sự hỗ trợ của tổ chức Hội, nhiều gia đình hội viên đã thành công trong phát triển kinh tế với mức thu nhập đạt hàng trăm triệu đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Tính đến nay, toàn Hội có 5.320 hộ gia đình hội viên, trong đó chỉ còn 4 hộ nghèo (0,08%); 5 hộ cận nghèo (0,11%); trên 70% gia đình hội viên có mức sống khá.

Thực hiện các nội dung của phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", trên cơ sở đặc điểm tình hình cụ thể, các cấp Hội CCB thành phố còn thường xuyên phối hợp thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANTT, ATGT ở địa phương.

Là đơn vị có nhiều thành tích trong công tác bảo đảm ANTT và ATGT trên địa bàn, những năm qua, cán bộ, hội viên CCB phường Tân Thành thường xuyên đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ các quy định pháp luật, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Tại các điểm nóng hay xảy ra ùn tắc, các chi hội CCB phân công hội viên phụ trách phân luồng, hướng dẫn giao thông vào các giờ cao điểm. Đặc biệt, CCB phường cũng chính là lực lượng xung kích, "gương mẫu" đi đầu trong duy trì và nhân rộng các mô hình "Tổ tự quản về an ninh trật tự"; "Tuyến đường CCB tự quản" trên địa bàn - đồng chí Nguyễn Đức Vinh, Chủ tịch Hội CCB phường Tân Thành chia sẻ.

Bên cạnh đó, trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", các cấp Hội đã tuyên truyền cho 7.235 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh; tháo gỡ hơn 2.500 biển và tờ in quảng cáo trái phép; huy động 27.500 lượt hội viên tuần tra, bảo đảm ANTT ở các "điểm nóng", khu vực đông dân cư hay thường xuyên xảy ra các vụ việc phức tạp…

Từ phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng tổ chức Hội. 5 năm qua 100% cơ sở Hội đạt trong sạch, vững mạnh; 98% hội viên đạt tiêu chuẩn "CCB gương mẫu", gia đình văn hóa; toàn Hội có 32 tập thể và 65 cá nhân được các cấp khen thưởng. Việc triển khai toàn diện, sâu rộng, phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" đã trở thành động lực thúc đẩy phong trào hoạt động của các cấp Hội, đồng thời góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương.

Bài, ảnh: Mạnh Tuấn