Hội Cựu chiến binh huyện Kim Sơn: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở vùng có đông đồng bào Công giáo

Kim Sơn là huyện có đông đồng bào Công giáo, tỷ lệ đồng bào Công giáo chiếm hơn 47% dân số toàn huyện, trong đó có nhiều xã tỷ lệ đồng bào Công giáo chiếm hơn 80% dân số. Trong những năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình an ninh trật tự, an ninh tôn giáo của huyện Kim Sơn nhìn chung ổn định, hoạt động đúng pháp luật, không có vụ việc phức tạp, nổi cộm. Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện.

Hội Cựu chiến binh huyện Kim Sơn: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở vùng có đông đồng bào Công giáo

Với sự góp sức của cán bộ, hội viên CCB, diện mạo của huyện Kim Sơn ngày càng đổi mới. Ảnh: Thế Minh

Xác định nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của tổ chức Hội, thời gian qua, các cấp hội CCB huyện Kim Sơn đã làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp đến 100% cán bộ, hội viên; đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết với những giải pháp cụ thể, sát thực. Hội cũng thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, hội viên nêu cao cảnh giác phòng chống âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo xuyên tạc sự thật nhằm phá hoại thành quả cách mạng của Đảng, dân tộc, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, hội viên.

Từ tình hình thực tiễn của địa phương có đông đồng bào Công giáo, Ban Thường vụ Hội CCB huyện Kim Sơn đã xây dựng kế hoạch làm điểm các mặt công tác để chỉ đạo, rút kinh nghiệm và nhân ra toàn Hội. Theo đó, đã chỉ đạo Hội CCB xã Xuân Thiện (là một xã tỷ lệ đồng bào Công giáo chiếm trên 80%) làm điểm mô hình "Hội CCB tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở vùng có đông đồng bào Công giáo". Đồng thời chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ Hội là người công giáo trong Ban Chấp hành các cấp Hội với tỷ lệ từ 10-20%. Hội CCB huyện Kim Sơn hiện có 7.400 hội viên, trong đó cán bộ, hội viên là người Công giáo chiếm 20,7%. Để xây dựng lực lượng nòng cốt của tổ chức Hội trong công tác bảo vệ đảng, chính quyền ở địa phương, Hội CCB huyện chú trọng xây dựng đội ngũ cốt cán là cán bộ, hội viên CCB có uy tín là người Công giáo ở các chi hội - đây là cánh tay nối dài của Hội để nắm bắt tình hình, đồng thời thường xuyên giữ mối quan hệ và phối hợp chặt chẽ với các chức sắc, chức việc Công giáo để tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo, mà trước hết là hội viên CCB người Công giáo chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng "Xứ, họ đạo tiên tiến", "Gia đình Công giáo gương mẫu". Hội còn phối hợp với cấp ủy địa phương tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng, hội viên CCB là người Công giáo để giới thiệu kết nạp vào Đảng, góp phần tăng cường đội ngũ cán bộ, đảng viên người Công giáo. Trong những năm qua, Hội CCB huyện Kim Sơn đã phối hợp với Đảng ủy xã Định Hóa bồi dưỡng, kết nạp được 1 quần chúng ở xóm 12, nguyên là Chánh trương giáo xứ Hóa Lộc vào Đảng, nay đồng chí đang đảm nhận vai trò là Bí thư chi bộ xóm, góp phần xóa xóm "trắng" đảng viên nhiều năm liền.

Cùng với chú trọng bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng viên, hội viên là người có đạo, Hội CCB các cấp trong huyện luôn nắm chắc tình hình dư luận xã hội trên địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực tôn giáo và thực hiện tốt các hoạt động nghĩa tình đồng đội như phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức lễ truy điệu, phủ quân kỳ cho hội viên khi từ trần đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và của Hội, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương và nghi thức Công giáo, vừa đảm bảo trang trọng, nghĩa tình, được gia đình CCB và đồng bào Công giáo ghi nhận, đánh giá cao.

Từ những việc làm thiết thực trên, trong những năm qua, Hội CCB huyện Kim Sơn đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở vùng có đông đồng bào Công giáo. ở nhiều địa phương có tỷ lệ đồng bào Công giáo cao, tổ chức đảng, chính quyền nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh; đồng bào Công giáo tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chấp hành nghiêm các quy định và tích cực tham gia các phong trào của địa phương, có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa, thi đua phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng gia đình Công giáo gương mẫu, xứ họ đạo tiên tiến... Nhiều gia đình Công giáo và hội viên CCB là người Công giáo đã vận động con, cháu thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, đặc biệt là trong phong trào hiến giác mạc, Kim Sơn là huyện đứng đầu cả nước trong phong trào "Vì một thế giới không mù lòa" và người đầu tiên hiến tặng giác mạc cũng là người Công giáo Kim Sơn.

Thùy Phương