Hội CCB xã Yên Từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hàng năm, trong chương trình, kế hoạch công tác của Hội CCB xã đều xác định nội dung, chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của BCH Đảng bộ tỉnh cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ''tự diễn biến'', ''tự chuyển hóa'' trong nội bộ". Ban Thường vụ Hội, các chi hội đã lồng ghép trong các hội nghị, buổi sinh hoạt để tuyên truyền về nội dung các chuyên đề của Chỉ thị 05 đến từng cán bộ, hội viên.

Qua học tập, quán triệt, hầu hết cán bộ, hội viên đã xác định nhiệm vụ của bản thân cần phải tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, gần gũi với nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, xứng đáng với phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ".

Làm theo lời Bác, Hội CCB xã Yên Từ đã tập trung xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên, tạo chất keo gắn bó giữa hội viên và tổ chức Hội. Hội duy trì nề nếp chất lượng nội dung sinh hoạt của Ban Chấp hành cũng như ở các chi Hội. Đối với Ban Chấp hành Hội CCB xã trước khi sinh hoạt luôn chuẩn bị nội dung phù hợp sát với thực tế được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thảo luận thống nhất; trong quá trình triển khai, phối hợp tổ chức thực hiện, thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm.

Ban Thường vụ Hội phân công các đồng chí xuống dự sinh hoạt cùng chi Hội, thống nhất về nội dung sinh hoạt chi hội của từng quý và triển khai công việc của từng tháng, để các đồng chí chi hội trưởng chuẩn bị nội dung sinh hoạt sát với thực tế, phong phú về nội dung. Vì vậy, các chi hội đã duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, thu hút được đông đảo hội viên cũng như tham gia các phong trào, các cuộc vận động của Hội, của địa phương.

Thực hiện lời dạy của Bác, Hội CCB xã đã tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Hội CCB xã đã tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về tái cơ cấu nông nghiệp, bước đầu đã xây dựng được các mô hình gia trại, trang trại như: phối hợp xây dựng 2 tổ sản xuất rau an toàn với 30 hội viên tham gia, 1 tổ chăn nuôi an toàn đang hoạt động có hiệu quả. Hội còn phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân xây dựng mô hình điểm về tích tụ ruộng đất để sản xuất.

Từ mô hình được thực hiện ở 1 xóm với trên 3 ha, đến nay, trên địa bàn xã Yên Từ đã có 5 mô hình tích tụ ruộng đất ở 5 thôn (xóm) với trên 15 ha chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang mô hình nuôi trồng thủy sản với trồng cây ăn quả. Đặc biệt, mô hình đồng bộ, khép kín (hệ thống mương cứng phục vụ tưới tiêu, đường bê tông phục vụ sản xuất, hệ thống điện chiếu sáng, công tác bảo vệ và phục vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm). ở xóm Chùa đã thành lập được hợp tác xã Tiền Phong với 17 thành viên trong đó có 8 thành viên là hội viên Hội CCB. Hiện nay hợp tác xã hoạt động có hiệu quả thu nhập từ 250 triệu đến 300 triệu đồng/ha.

Từ những mô hình trên không những nâng cao về thu nhập, ổn định đời sống mà còn cải tạo được môi trường sinh thái, tạo công ăn việc làm thúc đẩy các mô hình khác trong xã phát triển và được nhiều xã trong huyện đến thăm quan học hỏi rút kinh nghiệm và áp dụng.

Cùng với đó, Hội CCB xã luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Năm 2015, Xã Yên Từ được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và được huyện Yên Mô chọn xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020, Hội CCB xã cùng với cán bộ và nhân dân tiếp tục duy trì những tiêu chí đã đạt được đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2018, Hội CCB đã chủ động tham gia phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã xây dựng bồn hoa, đường hoa ở những nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Tiêu biểu như chi Hội CCB xóm Chung, chi hội CCB thôn Sa Lung, xóm Tây thôn Quảng Từ; đồng chí Đại tá Đỗ Ngọc ánh, hội viên chi Hội Cựu chiến binh thôn Dân Chủ đã ủng hộ trên 60 triệu đồng làm đường giao thông của thôn trong chương trình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; nhiều đồng chí cán bộ, hội viên CCB trong xã đã hiến kế, hiến công, hiến đất, ủng hộ tiền xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong thời gian tới, Hội CCB xã Yên Từ tiếp tục đẩy mạnh việc ''Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện chủ đề năm 2019 của Tỉnh ủy: ''Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ, tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu'' và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp. Hội CCB xã Yên Từ đã và đang xác định những việc làm thiết thực, cụ thể, góp phần đưa xã Yên Từ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020.

Thùy Phương