Hội CCB tỉnh sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm

Ngày 3/7, Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh.

Hội CCB tỉnh sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm

Các đại biểu dự hội nghị.

Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Trung ương Hội CCB Việt Nam, các cấp Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động cán bộ, hội viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm với chất lượng cao. Nổi bật là toàn hội chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần giữ vững ổn định tình hình ở địa phương.

Các cấp Hội triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 theo sự chỉ đạo của cấp ủy, củng cố kiện toàn các chi Hội và Hội cơ sở các cấp. Tuyên truyền vận động kết nạp 792 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện có lên trên 48.800 người.

Hội đã tổ chức, động viên hội viên, CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, hoạt động tình nghĩa; tích cực tham gia các phong trào, các chương trình phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, Các cấp Hội tiếp tục ký kết với Ngân hàng CSXH duy trì 538 tổ vay vốn tiết kiệm với số tiền 381,7 tỷ đồng; phối hợp với các ngành tập huấn 80 buổi về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng lực giảm nghèo, xây dựng NTM...

6 tháng đầu năm, Hội đã tham gia với địa phương làm mới 28 nhà, sửa chữa 31 nhà, ủng hộ tiền, ngày công lao động; Nội bộ giúp nhau sửa chữa 3 nhà, làm mới 4 nhà, ủng hộ tiền, ngày công lao động cho các gia đình có khó khăn về nhà ở....

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục động viên cán bộ, hội viên phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" kiên định, vững vàng. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân, tham mưu cho cấp ủy đảng cùng cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương và của Hội.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chủ đề công tác năm 2018 của Tỉnh ủy; Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7; đẩy mạnh phong trào CCB gương mẫu. Phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động CCB tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH, xây dựng NTM, đô thị văn minh...

Thùy Phương- Anh Tuấn

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện