Hoa Lư với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hoa Lư là địa bàn có nhiều khu du lịch, điểm du lịch. Năm 2011 toàn huyện đã đón 17.000 lượt khách du lịch nước ngoài, hàng trăm nghìn lượt khách du lịch trong nước. Trên địa bàn huyện lại thường xuyên có lao động là người nước ngoài đến làm việc…, do đó việc quản lý cư trú và đảm bảo an ninh trật tự gặp nhiều khó khăn.

Hoa Lư với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Một tiết mục tại hội thi tình nguyện viên với công tác tuyên truyền, tư vấn phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS của huyện Hoa Lư tổ chức năm 2011. Ảnh: MC

Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác đảm bảo an ninh trật tự, chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, những năm qua Công an huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trước hết, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến an ninh trật tự. Nhiều hình thức tuyên truyền được áp dụng như tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, pa nô, khẩu hiệu, tổ chức tọa đàm, giao lưu truyền thông, hội diễn, hội thi... Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở Hoa Lư đã làm tốt công tác phối hợp với lực lượng Công an để tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên, cán bộ, nhân dân trong huyện nhằm huy động được đông đảo nhân dân tham gia vào công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong năm 2011, Hoa Lư đã tổ chức 78 hội nghị tuyên truyền cho hơn 5.000 lượt người tham gia; toàn huyện có 21.000 hộ ký cam kết không vi phạm pháp luật; công tác tuyên truyền có tác dụng thiết thực trong việc đề cao tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm của người dân, góp phần tích cực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng với công tác tuyên truyền, công tác đấu tranh trấn áp tội phạm được thực hiện quyết liệt. Với vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an huyện đã điều tra, khám phá 53/61 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện và xử lý 124 vụ, 189 đối tượng vi phạm pháp luật, phạt cảnh cáo 57 đối tượng, phạt tiền 132 đối tượng, thu nộp ngân sách 121.750.000 đồng. Phát hiện và xử lý 48 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó bắt xử lý hình sự 18 vụ, 20 đối tượng, thu giữ 2,73g heroin, 1,17g ma túy tổng hợp... Các cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp lập hồ sơ đưa ra truy tố, xét xử 2 vụ án điểm và 4 vụ phạm tội về ma túy về cơ sở xét xử lưu động, phục vụ công tác tuyên truyền, răn đe, giáo dục tội phạm. Trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng phạm tội, nhiều địa phương trong huyện đã có những biện pháp thiết thực, giúp đỡ người vi phạm pháp luật sửa chữa lỗi lầm, giúp họ tái hòa nhập công đồng.

Các tổ chức đoàn thể trong huyện làm tốt công tác phối hợp thực hiện nghị quyết liên tịch, liên ngành trong việc vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì và mở rộng, như phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh ở Khu du lịch Cố đô Hoa Lư; Xứ đạo bình yên ở Ninh Hòa; Dòng họ tự quản ở Ninh Khang; phong trào tự bảo vệ tài sản ở thị trấn Thiên Tôn...

Trần Mạnh Dũng