Hoa Lư tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên

Thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) "Về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên", thời gian qua, huyện Hoa Lư đã triển khai nghiêm túc nhiều biện pháp để Quy định số 124 đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch để quán triệt, triển khai Quy định số 124, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp, thống nhất hành động giữa MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội với chính quyền các cấp và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân phát huy quyền giám sát, thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đầy đủ phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đồng chí Phạm Thị Hồng Chuyên, Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện, Ban Thường trực ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn cho các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban MTTQ xã, Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư về quy trình tổ chức thực hiện Quy định 124; hướng dẫn ủy ban MTTQ các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị-xã hội xây dựng các văn bản để tổ chức giám sát theo quy định.

Trong quá trình giám sát, ủy ban MTTQ đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tham gia, các thành viên trong đoàn đã góp ý vào các báo cáo, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể của người đứng đầu đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; chỉ đạo các hoạt động tại địa phương, đơn vị như: Đặt hòm thư góp ý niêm yết 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và 19 điều đảng viên không được làm theo Quy định 47 của Ban Chấp hành Trung ương tại UBND các xã, hội trường các thôn, xóm, khu dân cư đảm bảo công khai, khách quan, minh bạch…

Kết quả, qua một năm thực hiện Quy định số 124, ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã giám sát 8 cán bộ lãnh đạo ở một số phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và xã về việc thực hiện chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình; về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; về công tác quản lý quỹ hội, Quỹ hỗ trợ nông dân, quản lý nguồn vốn vay các ngân hàng. ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội các xã, thị trấn đã tiến hành giám sát 6 đồng chí là Phó Chủ tịch UBND xã, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, bí thư chi bộ thôn về công tác giải quyết đơn thư, công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn, về quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chủ đề công tác năm 2018…

Bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân thực hiện giám sát theo Quy định số 124, Ban Thường vụ Huyện ủy còn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành thanh tra, kiểm tra làm rõ và xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các trường hợp người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên có biểu hiện vi phạm được dư luận, các tổ chức, cá nhân và cơ quan truyền thông phản ánh.

Trong năm qua thực hiện Quy định số 124, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 3 cán bộ, công chức đảm nhiệm công tác lao động, thương binh và xã hội do vi phạm pháp luật trong thực hiện chính sách đối với người có công tại các xã Ninh Thắng, Ninh Vân, đồng thời tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, trách nhiệm đối với người có liên quan tại các đơn vị có cán bộ vi phạm; xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 2 đảng viên vi phạm về đất đai; xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 8 cán bộ, công chức xã và kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 13 cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm liên quan để xảy ra vi phạm về sử dụng đất đai, xây dựng công trình trái phép tại xã Ninh Vân và vụ việc núi Cái Hạ, xã Trường Yên.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy còn xem xét, xử lý theo quy định đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và các trường hợp sau khi có dư luận của nhân dân và phản ánh của cơ quan báo chí.

Những kết quả bước đầu sau một năm triển khai thực hiện Quy định số 124 trên địa bàn huyện Hoa Lư đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Khải Hoàn

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện