Hoa Lư: Nửa nhiệm kỳ đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoa Lư lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Hoa Lư đã nỗ lực, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội.

Hoa Lư: Nửa nhiệm kỳ đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống

Thị trấn Thiên Tôn (Hoa Lư ) ngày càng đổi mới. Ảnh: Thế Minh

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, Huyện ủy Hoa Lư đã xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo kiện toàn, sắp xếp bộ máy, cán bộ; nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng; đổi mới công tác quản lý, điều hành của UBND các cấp, nhất là các xã, thị trấn. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", chung sức xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò giám sát, phản biện của HĐND và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy đã tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và thực hiện các chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tiến hành nghiêm túc. Trong nửa nhiệm kỳ qua, toàn huyện đã kiện toàn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu bầu kiện toàn 110 chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; kết nạp 332 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ huyện lên 4.763 đảng viên, gấp 2,5 lần so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát được chỉ đạo thống nhất, duy trì nền nếp, chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với làm rõ vai trò, trách nhiệm, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng, cơ quan, đơn vị. Hơn 2 năm qua, các cấp ủy đã kiểm tra 64 tổ chức đảng và 83 đảng viên; giám sát 51 tổ chức đảng và 79 đảng viên; UBKT các cấp trong huyện kiểm tra 180 tổ chức đảng và 324 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát 111 tổ chức đảng và 194 đảng viên. Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 66 đảng viên và 1 tổ chức đảng. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng đã chủ động nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, cơ sở.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, trong nửa nhiệm kỳ qua, kinh tế - xã hội của Hoa Lư có những khởi sắc với những dấu ấn nổi bật. Từ các nguồn lực đầu tư, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với những bước đi phù hợp. Tháng 12 năm 2016, Hoa Lư trở thành huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Phát huy kết quả đạt được, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoa Lư năng động, sáng tạo, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, với việc ban hành Nghị quyết về phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ KHKT; khuyến khích hình thành vùng chuyên canh lúa và nuôi trồng thủy sản; tiếp tục triển khai các mô hình lúa - cá, chăn nuôi con đặc sản như: dê, cá rô, cá trắm và các mô hình kinh tế trang trại tổng hợp gắn với phát triển du lịch sinh thái, bước đầu mang lại hiệu quả, tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị ha đất canh tác, nâng cao thu nhập cho nông dân. Huyện duy trì diện tích lúa chất lượng cao hàng năm từ 60 - 70% tổng diện tích; xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn quy mô 50 -100ha ở các xã Trường Yên, Ninh Khang, Ninh Giang, Ninh Thắng; phát triển mô hình trồng rau công nghệ cao tại xã Ninh Mỹ, hoa phong lan tại xã Ninh Vân, lúa nếp cau tại xã Ninh Khang, Ninh Hải, Trường Yên.

Xác định phát triển dịch vụ, du lịch gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề là mũi nhọn trong phát triển kinh tế, huyện Hoa Lư đã huy động các nguồn lực đầu tư, tập trung quy hoạch, xây dựng các khu, cụm công nghiệp, dịch vụ như: Cụm công nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân giai đoạn 2 với tổng diện tích 30,64 ha; Cụm công nghiệp thêu ren Ninh Hải với tổng diện tích là 37,8 ha; quy hoạch khu dịch vụ sản xuất, kinh doanh tại xã Ninh An, Ninh Vân với tổng diện tích là 32ha làm cơ sở cho việc thu hút đầu tư các lĩnh vực thương mại, dịch vụ hỗn hợp, dự án sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có công nghệ sạch. Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN tăng qua các năm. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 10,82%, vượt so với mục tiêu nhiệm kỳ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao; nhiều chính sách về an sinh xã hội được triển khai kịp thời đã góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,9% (theo tiêu chí nghèo đa chiều). Đến nay, toàn huyện có 88,5% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 98,9% thôn, xóm được công nhận là thôn, xóm văn hóa; 100% các thôn, xóm, phố có nhà văn hóa đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra...Những kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ 2015-2020 đã tạo ra thế và lực mới để Đảng bộ huyện Hoa Lư lãnh đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch cả nhiệm kỳ và giai đoạn tiếp theo.

Thùy Phương

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện