Hiệu quả phong trào "Xứ họ đạo bình yên - chùa tinh tiến về ANTT"

Thời gian qua, phong trào "Xứ họ đạo bình yên - chùa tinh tiến về ANTT" trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tại địa bàn vùng giáo được triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, đã xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, thu hút đông đảo nhân dân và đồng bào các tôn giáo tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần đảm bảo vững chắc ANTT, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn.

Hiệu quả phong trào

Khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con giáo dân tại giáo xứ Bình Sa, xã Lai Thành (Kim Sơn).

Phong trào "Xứ họ đạo bình yên - chùa tinh tiến về ANTT" được hình thành qua các thời kỳ xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh và được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện từ năm 2015, tập trung vào 6 nội dung cơ bản: Vận động các cơ sở tôn giáo và đồng bào theo đạo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết giữa các tôn giáo, giữa đồng bào theo đạo và đồng bào không theo đạo; phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo; chủ động phòng ngừa, giải quyết không để xảy ra tình hình phức tạp về ANTT liên quan đến tôn giáo...

Để phong trào phát triển rộng khắp, Công an tỉnh đã phối hợp tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền  các cấp chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào các tôn giáo; ký kết, triển khai các chương trình, kế hoạch phối hợp giữa lực lượng công an với MTTQ và các tổ chức thành viên từ  tỉnh đến cơ sở trong thực hiện công tác vận động đồng bào theo đạo tham gia đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ vùng giáo.

Gắn kết chặt chẽ việc xây dựng phong trào với các mô hình, phong trào khác đang phát huy tác dụng, hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an tỉnh đều vận động nhân dân và đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, bài trừ hủ tục, tệ nạn xã hội.

Qua phong trào, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, cảm hóa, giáo dục hàng nghìn người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở…

Bên cạnh đó, tăng cường và lựa chọn các hình thức tuyên truyền, vận động giáo dân thực hiện phong trào với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú và phù hợp với từng vùng miền, tôn giáo, khu vực dân cư; vận động đồng bào có đạo thực hành "Kính chúa yêu nước", sống "phúc âm giữa lòng dân tộc"…, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua xây dựng nông thôn mới.

Qua đó góp phần giúp đồng bào các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo và tích cực hưởng ứng tham gia công tác đảm bảo ANTT tại địa phương. Để tăng cường sự gắn kết, gần gũi giữa chính quyền các cấp với các tổ chức tôn giáo, hàng năm chính quyền, MTTQ, lực lượng công an thường xuyên duy trì gặp gỡ, giao lưu với đại diện các tôn giáo, nhất là vào các dịp lễ, tết; qua đó tạo sự gần gũi, gắn bó giữa các tổ chức tôn giáo với các cấp chính quyền và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con vùng đồng bào có đạo, từ đó có hướng giải quyết phù hợp.

Bên cạnh đó, lực lượng công an, chính quyền các cấp đã quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ cho các tôn giáo tổ chức thành công những sự kiện tôn giáo quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh, tạo không khí phấn khởi trong đồng bào các tôn giáo.

Qua thực tế cho thấy, việc xây dựng, duy trì và phát triển phong trào "Xứ họ đạo bình yên, chùa tinh tiến về ANTT" trên địa bàn tỉnh thực sự có sức lan tỏa rộng khắp, đảm bảo ANTT ở địa phương: Nhiều chức sắc, chức việc tích cực ủng hộ phong trào bằng cách tích cực vận động người có đạo và trực tiếp tham gia các tổ chức xã hội, các tổ nhân dân tự quản, tổ hòa giải…

Đồng thời, tích cực chuyển tải các thông tin về chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội đến đồng bào các tôn giáo, vận động đồng bào tham gia đấu tranh với những hoạt động lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vận động tín đồ tự giác tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo và chung sức xây dựng nông thôn mới, điển hình như: đồng bào công giáo huyện Kim Sơn ủng hộ xây dựng 7 ngôi nhà tình nghĩa; Linh mục Vũ Đức Phượng, giáo xứ áng Sơn (Hoa Lư) đã vận động đồng bào giáo dân đóng góp xây dựng 7,8km đường điện nông thôn, đồng thời cùng với chính quyền địa phương xây dựng, sửa chữa 4 ngôi nhà tình nghĩa…

Đặc biệt, phong trào đã góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo vững mạnh, làm nòng cốt cho công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở. Hiện nay, đã có 1.711 đảng viên là người có đạo sinh hoạt ở 721 tổ chức cơ sở đảng, số người có đạo là cán bộ, công chức cấp xã, các tổ chức đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn, xóm, phố và lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố ngày càng tăng. Toàn tỉnh hiện có gần 1.500 người có đạo là đại biểu HĐND và thành viên MTTQ các cấp, 185/1.728 công an xã là người có đạo.

Bài, ảnh: Kiều Ân