Hiệu quả đợt thi đua "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - Thi đua giành 3 nhất"

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một mốc son chói lọi của dân tộc ta, mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh cổ vũ, động viên tinh thần cho thế hệ sau. Phát huy tinh thần cách mạng của các chiến sỹ Điện Biên, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm nhân dịp kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), với chủ đề "Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Thi đua giành 3 nhất".

Hiệu quả đợt thi đua

Cán bộ, chiến sỹ Đại đội Thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh) duyệt đội ngũ tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2019.

Đợt thi đua cao điểm trong 65 ngày, từ ngày 1/3 đến ngày 7/5/2019, đã được cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh thực hiện với tinh thần quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh thi đua "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - Thi đua giành 3 nhất" gắn với các tiêu chí của Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", các hoạt động thi đua hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung khắc phục khâu yếu, việc khó; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 100% cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước của dân tộc, truyền thống cách mạng và những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của "Chiến sĩ Điện Biên", truyền thống của LLVT Quân khu 3 và truyền thống "Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, kiên cường, quyết thắng" của LLVT tỉnh; tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là chủ đề "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm, thực thi công vụ; xây dựng phong cách quần chúng, dân chủ, tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu", bằng những cách làm hay, việc làm mới, thiết thực, có chiều sâu, thực chất, hiệu quả và trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức, cá nhân, làm chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh.

Để giành được "3 nhất", các đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, trực phòng không, thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, chủ động tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời xử lý mọi tình huống xảy ra; thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thi, hội thao; thực hiện tốt phương châm huấn luyện "Cơ bản, thiết thực, vững chắc" đối với lực lượng thường trực, "Cơ bản, chất lượng, hiệu quả" đối với lực lượng DQTV, DBĐV, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; tổ chức huấn luyện thể lực, huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống đối với các phân đội sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện làm chủ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật có trong biên chế, ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện bảo đảm an toàn. Kết quả kiểm tra đều đạt khá giỏi.

Các đơn vị tích cực chuẩn bị về vật chất, trang bị kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ giáo án, bài giảng, mô hình, học cụ phục vụ cho công tác huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019.  Luôn nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị bất ngờ, lỡ thời cơ, kết hợp chặt chẽ nâng cao chất lượng huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Thực hiện tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa và chính sách hậu phương Quân đội; quan tâm, chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Xét duyệt hồ sơ thương binh, liệt sỹ theo Thông tư 28, 202 của Bộ Quốc phòng; tổ chức trao giấy chứng nhận thương binh cho các đối tượng. Báo cáo Quân khu hồ sơ theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện tốt việc đón nhận quân nhân xuất ngũ trở về địa phương và tư vấn, giới thiệu việc làm. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức bàn giao đường cây và công trình thu gom rác thải đồng ruộng với số tiền gần 60 triệu đồng tặng xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô. Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh khánh thành và bàn giao công trình thắp sáng đường quê tặng nhân dân thôn Trần Phú, xã Gia Minh, huyện Gia Viễn.

Thường xuyên nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy". Phong trào tăng gia sản xuất được mở rộng, có đơn vị tự bảo đảm được rau xanh, sạch cho bữa ăn hàng ngày của cán bộ, chiến sỹ, chất lượng nuôi dưỡng bộ đội ngày càng được nâng lên, không để dịch bệnh xảy ra trong đơn vị; bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ của LLVT tỉnh, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Tăng cường các biện pháp giáo dục, quản lý và kiểm tra giám sát trong thực hiện các quy định của Luật Giao thông đường bộ, không để xảy ra tai nạn giao thông. Phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh nội bộ nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến…

Để đợt thi đua cao điểm giành kết quả cao nhất, các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả "Ba khâu đột phá", trong đó tập trung mạnh vào nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tiếp tục cam kết, thực hiện có hiệu quả quy định "4 không" và Cuộc vận động "Cơ quan, đơn vị không khói thuốc". Quản lý chặt chẽ, ngăn chặn có hiệu quả sự xâm nhập của các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội vào trong đơn vị, giảm đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường.

Thực hiện nghiêm biểu tổ chức biên chế ở các cấp, chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển quân; tuyển dụng, chuyển chế độ. Bộ CHQS tỉnh chấp hành nghiêm kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp bảo đảm cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong Quân khu, chấn chỉnh tổ chức biên chế ở các đơn vị cơ sở bảo đảm phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ.

Đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - Thi đua giành 3 nhất" của LLVT tỉnh đã mang lại hiệu quả rõ nét, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, có 7 tập thể và 8 cá nhân được các cơ quan, đơn vị đề nghị Bộ CHQS tỉnh khen thưởng.

Bài và ảnh: Hồng Nam

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện