Hiệu quả công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật ở Hoa Lư

Thời gian qua, Hoa Lư đã rất quan tâm đến công tác quản lý, giáo dục số thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật. Nhiều biện pháp, mô hình hay trong công tác này đã được triển khai thực hiện tại 11/11 xã, thị trấn trên địa bàn, bước đầu đạt kết quả tích cực như: Mô hình "Quản lý giáo dục thanh thiếu niên hư 4+1"; phong trào "Tổ dân phố, thôn xóm an toàn"..., góp phần quan trọng vào nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, phòng ngừa vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hoa Lư còn nhiều khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải có sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành và toàn xã hội. Hiện nay trên địa bàn huyện Hoa Lư còn một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên thiếu ý thức rèn luyện tu dưỡng dẫn đến vi phạm pháp luật.

Theo số liệu thống kê của Công an huyện Hoa Lư, từ tháng 9/2017 đến nay, qua công tác điều tra, khám phá, lực lượng Công an đã bắt, xử lý hình sự 33 vụ/38 bị can, trong đó có 22 bị can là thanh, thiếu niên, chiếm gần 58%; xử lý hành chính 76 vụ/140 đối tượng, trong đó có 58 đối tượng là thanh, thiếu niên, chiếm trên 41%. Bên cạnh đó, còn phát hiện, xử phạt 27 vụ/19 trường hợp trong lứa tuổi thanh niên vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, PCCC, quản lý cư trú...

Trước thực trạng đó, huyện Hoa Lư đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó trọng tâm là nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 124 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật một cách bài bản, cụ thể, nhằm phát huy vai trò của các ngành, đoàn thể và toàn dân tham gia hiệu quả vào công tác quản lý giáo dục thanh, thiếu niên hư, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong quá trình triển khai thực hiện, Hoa Lư đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố, thôn, xóm và các hộ dân tham gia phối hợp thực hiện.

Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền phong phú với nội dung cụ thể, thiết thực như: Tổ chức các buổi họp dân, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và tuyên truyền lưu động trên các đường phố, lồng ghép tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, ma túy, đảm bảo ANTT, trật tự ATGT với các phong trào khác của địa phương, đồng thời rà soát gặp gỡ từng gia đình có đối tượng thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật để vận động, phối hợp đưa con em vào diện quản lý, giáo dục giúp đỡ theo mô hình "4+1" (4 tổ chức đoàn thể kèm cặp, giúp đỡ 1 thanh, thiếu niên hư).

Trong đó, với từng trường hợp cụ thể đều có kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên thường xuyên phối hợp cùng các gia đình gần gũi động viên, giúp đỡ các em tiến bộ, đồng thời lập sổ theo dõi giữa gia đình và nhóm công tác để phản ánh những chuyển biến tâm lý, ý thức chấp hành của đối tượng để tiếp tục có những biện pháp giáo dục, quản lý hiệu quả.

Bên cạnh việc triển khai các biện pháp quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, có nguy cơ vi phạm pháp luật, Công an huyện đã liên tục mở các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, góp phần đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các nhân tố phát sinh tội phạm trên địa bàn. Lập hồ sơ đưa 58 đối tượng vào giáo dục tại cộng đồng, trong đó có 32 đối tượng trong độ tuổi thanh, thiếu niên.

Với các biện pháp tích cực, đồng bộ, sau 1 năm tăng cường thực hiện công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật, đã có 34/60 trường hợp thanh, thiếu niên tiến bộ đưa ra khỏi diện quản lý, giáo dục. Những kết quả trong thực hiện công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, có nguy cơ vi phạm pháp luật đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên trên địa bàn huyện.

Thông qua việc thực hiện đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể ở các xã, thị trấn trong việc phối hợp chặt chẽ và áp dụng đồng bộ các biện pháp giáo dục, giúp đỡ các thanh, thiếu niên hư trở thành những thanh, thiếu niên tiến bộ, giảm những nhân tố phát sinh tội phạm, góp phần giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn huyện.

 Kiều Ân