Hiệp đồng phòng, chống bão lụt và phòng, chống cháy rừng năm 2009.

Huyện Nho Quan vừa tổ chức hội nghị hiệp đồng phòng, chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống cháy rừng năm 2009 với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các LLVT trong khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệp đồng phòng, chống bão lụt và phòng, chống cháy rừng năm 2009.

Sau khi nghe đại diện Ban chỉ huy phòng, chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn và Ban chỉ huy phòng, chống cháy rừng của huyện báo cáo tình hình hệ thống công trình thủy lợi phòng, chống bão lụt và một số điểm xung yếu, phương pháp xử lý một số tình huống xảy ra khi có lũ lớn, cháy rừng, phương án hiệp đồng lực lượng, phương tiện của Ban CHQS huyện, đại diện các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã phát biểu thảo luận làm rõ một số vấn đề về phương pháp sử dụng lực lượng, phương tiện, công tác chuẩn bị "4 tại chỗ", biện pháp tổ chức lực lượng ứng cứu các tuyến đê xung yếu, tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống cháy rừng khi có tình huống xảy ra. Trên cơ sở kế hoạch hiệp đồng lực lượng, phương tiện của Ban CHQS huyện, tình hình của từng đơn vị và địa phương, tình hình dự báo thời tiết, khí tượng thủy văn năm 2009, các đơn vị quân đội sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện giúp nhân dân địa phương khi có yêu cầu.

 

Sau hội nghị này, cơ quan Quân sự huyện tiếp tục phối hợp các đơn vị quân đội tổ chức khảo sát thực địa các khu vực, tuyến đê xung yếu, các khu vực rừng đã xác định, đường cơ động, địa điểm tập kết, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch sát với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu nhanh, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

 

Đức Phòng