HĐND tỉnh Ninh Bình: Ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở Công an 24 xã

Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở Công an 24 xã thuộc Đề án "Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình".

HĐND tỉnh Ninh Bình: Ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở Công an 24 xã

Trụ sở Nhà làm việc Công an xã Đông Sơn (thành phố Tam Điệp). Ảnh: CTV

Thời gian qua, công tác xây dựng trụ sở Công an xã luôn được Bộ Chính trị, Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo, đã có sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tổ chức thực hiện.

Công an tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Đề án "Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình". Đến nay, đã có 12 Công an xã được xây dựng trụ sở độc lập, 5 trụ sở đang thi công, 10 trụ sở đang chuẩn bị khởi công, 41 trụ sở đang trong giai đoạn đầu tư và 51 trụ sở sẽ triển khai xây dựng trong các năm tới. 

Nghị quyết số 76 được ban hành sẽ cụ thể hóa Đề án của UBND tỉnh, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng Công an xã, đáp ứng yêu cầu từng bước xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Theo nội dung Nghị quyết, Dự án thuộc nhóm B, với tổng mức đầu tư 90.959.000.000 đồng. Quy mô đầu tư: Xây dựng 12 trụ sở Công an xã đợt 2 năm 2023 dự kiến gồm các hạng mục: nhà làm việc 2 tầng, nhà ăn, bếp; các hạng mục phụ trợ (san nền, rãnh thoát nước, sân bê tông, bể nước, thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định và một số hạng mục phụ trợ cần thiết khác). Thời gian thực hiện dự án 2023- 2025, đợt 2 là 12 xã.

Địa điểm thực hiện dự án gồm các xã: Lưu Phương, Lai Thành, Như Hòa, Hùng Tiến (huyện Kim Sơn); Liên Sơn, Gia Trung (huyện Gia Viễn); Phú Long, Thạch Bình, Gia Tường (huyện Nho Quan); Khánh Vân, Khánh Công, Khánh Trung (huyện Yên Khánh).

Để xem chi tiết nội dung Nghị quyết bấm vào đây: hdnd-tinh-ninh-binh-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-xay-dung-tru-08ad4.pdf

Bùi Diệu