HĐND tỉnh nghe Báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh và Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Kỳ họp tiếp tục tiến hành các nội dung của phiên họp buổi sáng ngày làm việc đầu tiên. HĐND tỉnh đã nghe Báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 do đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh trình bày.

HĐND tỉnh nghe Báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh và Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Quang cảnh kỳ họp.

Năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình công tác đề ra. Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới. Qua 5 kỳ họp đã tổ chức, HĐND tỉnh đã ban hành 44 nghị quyết, trong đó có 28 nghị quyết chuyên đề. Nhìn chung các nghị quyết đã ban hành đảm bảo tính thống nhất, khả thi, thiết thực, nhiều nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Hoạt động giám sát thường xuyên và giám sát tại kỳ họp được chú trọng thực hiện. Hoạt động giám sát được tổ chức theo kế hoạch, phương thức giám sát linh hoạt, đã chú trọng phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, công khai để nhân dân biết và tham gia giám sát cộng đồng. Hoạt động tiếp xúc cử tri và công tác dân nguyện tiếp tục được chú trọng, từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 Thường trực HĐND tỉnh tập trung vào một số nội dung: Rà soát việc thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016- 2021 của HĐND tỉnh; Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2020; Chuẩn bị tốt các nội dung, tổ chức các phiên họp thường kỳ theo quy định pháp luật; Tiếp tục cải tiến nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri theo hướng thiết thực, hiệu quả…

Tiếp theo, HĐND tỉnh nghe Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa XIV do đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa XIV, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Về lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, giao thông, ý kiến, kiến nghị của cử tri các huyện, thành phố tập trung vào một số nội dung: lắp đặt biển báo giao thông ngã ba Ngò, ngã tư có tầm nhìn che khuất trên địa bàn huyện Yên Mô để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn; di chuyển cột điện đang nằm gần giữa đường giao thông ở Kim Sơn; xem xét, nâng cấp, sửa chữa đoạn đường ĐT477; việc xả khói bụi ra môi trường…

Về lĩnh vực văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, chính sách xã hội, nội vụ, cử tri kiến nghị: hỗ trợ kinh phí sửa chữa phủ Kình Thiên nằm trong quần thể di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư; xác định khu vực nào nhân dân được phép xây dựng homestay để phát triển du lịch cộng đồng của vùng lõi và vùng đệm khu vực danh thắng Tràng An; Tăng cường xử lý tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông uống rượu, bia, sử dụng trái phép chất ma túy…

Về lĩnh vực tài chính, ngân sách, cử tri có ý kiến: đề nghị tỉnh điều chỉnh cho phù hợp khi xây dựng giá thóc thu thuế hàng năm cần sát với giá thị trường; chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng hỗ trợ nguồn vốn vay theo Nghị định 100 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội…

Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố, UBND tỉnh đã yêu cầu UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm được giao.

Phan Hiếu - Đức Lam