Sáng 19/5, lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 do Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức tiếp tục các nội dung và tiến hành bế giảng. Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ bế giảng.

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh

Sáng 19/5, lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 do Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức tiếp tục các nội dung và tiến hành bế giảng. Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ bế giảng.

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh

Sáng 18/5, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo.

Hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa XV

Sáng 16/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa XV. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan.

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XV: Quyết nghị 30 Nghị quyết quan trọng

Tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận, thống nhất thông qua 30 dự thảo Nghị quyết. Cụ thể:

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XV

Sáng 26/4, HĐND tỉnh khóa XV tổ chức kỳ họp thứ 13 để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh

Trong những năm qua, Thường trực HĐND tỉnh luôn tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Một trong những điểm nhấn nổi bật là việc Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công các phiên giải trình, tạo chuyển biến, hiệu quả rõ nét, khẳng định vai trò, vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Các Nghị quyết kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV

Nghị quyết (Số 18/NQ-HĐND) Về chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đồng Hướng (giai đoạn I).

Các Nghị quyết kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV

Nghị quyết (Số 19/NQ-HĐND) Về chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.477C, đoạn từ Km4+300 (cầu Thống Nhất) đến Km9+800 (đê hữu Hoàng Long), huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Các Nghị quyết kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV

Nghị quyết (SỐ 09/NQ-HĐND) Về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo khu du kích Kim Đài và các hạng mục phụ trợ phục vụ cho nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh.

Các Nghị quyết kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV

Nghị quyết (SỐ 08/NQ-HĐND) Về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, sửa chữa, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Điệp I.

Các Nghị quyết kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV

Nghị quyết (Số 20/NQ-HĐND) Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường nối Khu công nghiệp Tam Điệp II với tuyến đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình.

Các Nghị quyết kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV

Nghị quyết (Số 07/NQ-HĐND) về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Khánh Phú

Các Nghị quyết kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 40 dự thảo nghị quyết tạo cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh nhanh, bền vững trong những năm tới. Từ số báo này, Báo Ninh Bình đăng tải một số Nghị quyết tại kỳ họp. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

HĐND tỉnh khóa XV tổ chức kỳ họp thứ 12

Ngày 10/3, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 12. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự khai mạc kỳ họp. Các đồng chí: Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự kỳ họp.

Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XV: thông qua 19 dự thảo Nghị quyết

Tại kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 19 dự thảo Nghị quyết. Cụ thể:

Bế mạc kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XV

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XV, sáng 9/12, các đại biểu tiến hành thảo luận tại hội trường, thông qua các dự thảo nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XV: Nhiều vấn đề cử tri quan tâm được đưa ra chất vấn

Sau một buổi chiều làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XV đã hoàn thành các nội dung, yêu cầu đề ra và thành công tốt đẹp. Với nhiều đổi mới trong hoạt động chất vấn tại nghị trường, nhiều đại biểu HĐND tỉnh đã bám sát, tranh luận và đi đến cùng các vấn đề chất vấn với những người đứng đầu các sở, ngành nhằm giải quyết tốt hơn những bức xúc trong đời sống một cách thiết thực. Do vậy, phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhận được sự tán thành, đánh giá cao từ các đại biểu HĐND tỉnh cũng như cử tri và nhân dân trong tỉnh. Ngay sau khi phiên chất vấn vừa kết thúc, phóng viên Báo Ninh Bình đã ghi nhận một số ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri.

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại tổ

Sáng 8/12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XV, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại tổ. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia thảo luận tại tổ số 1 gồm đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Ninh Bình và huyện Yên Mô.

Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XV: Nghe các báo cáo, tờ trình

Chiều 7/12, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh làm việc tại hội trường, nghe các báo cáo, tờ trình.

"Năm 2022, Ninh Bình thực hiện thành công "mục tiêu kép" vừa kiểm soát tốt dịch COVID-19, vừa hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội"(*)

Sáng 7/12, HĐND tỉnh khóa XV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Báo Ninh Bình trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo.