Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Kim Sơn

Sáng 7-11, tại UBND xã Đồng Hướng và xã Yên Lộc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV đơn vị bầu cử số 13, 14 đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã, thị trấn của huyện Kim Sơn. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Kim Sơn và lãnh đạo huyện Kim Sơn.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát

Là một trong hai chức năng quan trọng trong hoạt động của HĐND, nhiệm kỳ qua, hoạt động giám sát đã được HĐND tỉnh chú trọng cải tiến, đổi mới theo hướng từng bước nâng cao chất lượng hoạt động giám sát. Kết quả giám sát cho thấy nội dung giám sát đã bao quát nhiều lĩnh vực, tương đối phù hợp với thực tiễn, tập trung vào các vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm.

HĐND tỉnh khóa XIII: Một nhiệm kỳ với nhiều kết quả nổi bật

Kế thừa và phát huy kinh nghiệm, thành quả đạt được của các nhiệm kỳ trước, từ đầu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đến nay, HĐND tỉnh đã chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, ngày càng khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò trong hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết HĐND tỉnh

Nhiệm kỳ vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành 162 nghị quyết, trong đó cùng với các nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ hàng năm, HĐND tỉnh đã có nhiều nghị quyết chuyên đề trong từng giai đoạn, từng thời điểm thích hợp cho từng lĩnh vực, tạo ra sự đồng bộ trong lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Nhiều cơ chế, chính sách hướng về cơ sở, được nhân dân đồng tình, đem lại hiệu quả thiết thực.

HĐND huyện Gia Viễn phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

Thể hiện vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong huyện, nhiệm kỳ vừa qua, HĐND huyện Gia Viễn đã có nhiều đổi mới trên các mặt công tác, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở có những quyết sách phù hợp với thực tiễn, xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tạo sự đồng thuận trong nhân dân,...

Các Nghị quyết kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII

LTS: Từ ngày 8 đến 10-12, tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã diễn ra kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt đã biểu quyết thông qua 14 Nghị quyết. Từ số báo này, Báo Ninh Bình trân trọng gửi tới bạn đọc nội dung các Nghị quyết.

Các Nghị quyết kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII

LTS: Từ ngày 8 đến 10-12, tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã diễn ra kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt đã biểu quyết thông qua 14 Nghị quyết. Từ số báo này, Báo Ninh Bình trân trọng gửi tới bạn đọc nội dung các Nghị quyết.

Các Nghị quyết kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII

LTS: Từ ngày 8 đến 10-12, tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã diễn ra kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt đã biểu quyết thông qua 14 Nghị quyết. Từ số báo này, Báo Ninh Bình trân trọng gửi tới bạn đọc nội dung các Nghị quyết.

Các Nghị quyết kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII

LTS: Từ ngày 8 đến 10-12, tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã diễn ra kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt đã biểu quyết thông qua 14 Nghị quyết. Từ số báo này, Báo Ninh Bình trân trọng gửi tới bạn đọc nội dung các Nghị quyết.

Các Nghị quyết kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII

LTS: Từ ngày 8 đến 10-12, tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã diễn ra kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt đã biểu quyết thông qua 14 Nghị quyết. Từ số báo này, Báo Ninh Bình trân trọng gửi tới bạn đọc nội dung các Nghị quyết.

Các Nghị quyết kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII

LTS: Từ ngày 8 đến 10-12, tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã diễn ra kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt đã biểu quyết thông qua 14 Nghị quyết. Từ số báo này, Báo Ninh Bình trân trọng gửi tới bạn đọc nội dung các Nghị quyết.

Các Nghị quyết kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII

LTS: Từ ngày 8 đến 10-12, tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã diễn ra kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt đã biểu quyết thông qua 14 Nghị quyết. Từ số báo này, Báo Ninh Bình trân trọng gửi tới bạn đọc nội dung các Nghị quyết.

Các Nghị quyết kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII

LTS: Từ ngày 8 đến 10-12, tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã diễn ra kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt đã biểu quyết thông qua 14 Nghị quyết. Từ số báo này, Báo Ninh Bình trân trọng gửi tới bạn đọc nội dung các Nghị quyết.

HĐND huyện Kim Sơn khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 14

Trong 2 ngày 15 và 16/12, HĐND huyện Kim Sơn tổ chức kỳ họp thứ 14, khóa XVIII. Dự phiên khai mạc có đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Diễn văn bế mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, sáng ngày 10/12, kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII họp phiên bế mạc. Báo Ninh Bình trân trọng giới thiệu Diễn văn bế mạc của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chất vấn tại kỳ họp cuối năm: Đối thoại thẳng thắn, nghiêm túc và trách nhiệm

Chất vấn được coi là hoạt động quan trọng, là công cụ giám sát trực tiếp nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Tại kỳ họp thứ 15, hoạt động này tiếp tục được dành một thời lượng đáng kể với 7 ý kiến chất vấn. Lãnh đạo UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành đã đăng đàn trả lời, trong đó đáng chú ý là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan công quyền được xác định rõ.

Bế mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, sáng ngày 10/12, kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII đã họp phiên bế mạc. Các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự phiên bế mạc.

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII: Thông qua 14 Nghị quyết quan trọng của kỳ họp

Trong phiên làm việc sáng ngày 10/12 kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Thảo luận tổ: Đại biểu HĐND tỉnh đóng góp nhiều ý kiến vào các báo cáo, đề án, tờ trình

Chiều 9/12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại tổ. Qua thảo luận, đa số các đại biểu thống nhất với nội dung Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của UBND tỉnh cũng như các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp.

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII: Xem xét các báo cáo, tờ trình

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII, sáng ngày 9-12, các đại biểu họp phiên toàn thể tại hội trường nghe các tờ trình của HĐND tỉnh, của UBND tỉnh và nghe các báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh. Dự phiên họp buổi sáng có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên DKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.